Service menu right

Afzetbevordering visserij en aquacultuur

Gesloten

De markt voor visserij en aquacultuur is erg concurrerend. Om de rendabiliteit te verbeteren is er een subsidie voor afzet- en verwerkingsactiviteiten. Producenten- en brancheorganisaties of deelnemers in een samenwerkingsverband konden hiervoor subsidie aanvragen. Aanvragen kon van 1 juli tot en met 12 september 2019, voor 17:00 uur.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor deze subsidie:

 1. een door RVO.nl erkende producentenorganisatie voor visserij- of aquacultuurproducten
 2. een vereniging van producentenorganisaties voor visserijproducten
 3. een door RVO.nl erkende brancheorganisatie op het gebied van visserij- of aquacultuurproducten
 4. een vereniging van producenten van visserij- en/of aquacultuurproducten, visafslagen, visverwerkers of groothandelaren in vis
 5. deelnemers in een samenwerkingsverband van 2 of meer doelgroepen die onder 1 tot en met 4 staan genoemd
 6. deelnemers in een samenwerkingsverband van één of meer doelgroepen die onder 1 tot en met 4 staan genoemd en één of meer marktdeelnemers

Visverwerker

Een visverwerker is een ondernemer met een bedrijf dat zich helemaal of gedeeltelijk richt op het fysiek in Nederland bewerken of verwerken van vis, visproducten of aquacultuurproducten. Het gaat om handelingen waardoor het oorspronkelijke product ingrijpend wijzigt. Denk hierbij aan verhitten, roken, zouten, rijpen, drogen, marineren, extraheren, snijden, fileren of een combinatie hiervan.

Voert u deze handelingen uit aan boord van een vissers- of fabrieksvaartuig of in een verkooppunt van een kleinhandelaar? En blijft de vis, visproducten of aquacultuurproducten eigendom van degene die de opdracht tot bewerken of verwerken heeft gegeven? Dan valt u niet onder de definitie van visverwerker.

Marktdeelnemer

Een marktdeelnemer exploiteert of bezit een bedrijf in de visserijsector. De activiteiten zijn gericht op een onderdeel van de productie-, verwerkings-, afzet-, distributie- en detailhandelsketen voor visserij- en aquacultuurproducten. Een marktdeelnemer kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 2,8 miljoen.

Om subsidie te krijgen moeten de subsidiabele kosten minimaal € 400.000 zijn. Als mkb-onderneming krijgt u maximaal 50% van de subsidiabele kosten als subsidie. Bent u geen mkb-onderneming? Dan krijgt u als deelnemer maximaal 30% van de subsidiabele kosten als subsidie. Er zijn uitzonderingen waarin u 75% subsidie kunt krijgen. U krijgt maximaal € 900.000 per project. Lees meer hierover op de pagina Verlening en verdeling subsidie.

Voorwaarden

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Subsidie aanvragen

De regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag. Ook vraagt u daar een voorschot of vaststelling aan van uw subsidie. Aanvragen kon van 1 juli tot en met 12 september 2019, voor 17:00 uur.

Doel van uw project

Uw project richt zich op één of meer van de volgende activiteiten:

 • nieuwe afzetmarkten vinden
 • kwaliteit of toegevoegde waarde verbeteren
 • informeren over productiemethode en markt
 • traceerbaarheid van producten
 • bekendheid vergroten

Lees meer informatie over deze doelen op de pagina Doel van uw afzetbevorderingsproject.

Verlening en verdeling subsidie

Deze subsidie is een tenderregeling. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget van € 2,8 miljoen.

We rangschikken alle aanvragen op vooraf opgestelde rangschikkingscriteria. Hierbij kijken we ernaar in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de regeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking. Lees meer hierover op de pagina Verlening en verdeling subsidie.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Als er subsidie aan u is toegewezen kunt u een voorschot van maximaal 90% aanvragen. Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie aan te vragen. U vraag een voorschot of vaststelling aan op mijn.rvo.nl.

Wet- en regelgeving

Op de pagina’s Regelgeving EFMZV en Subsidiespelregels EFMZV vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze subsidie.

Subsidie in 2016

Heeft u in 2016 subsidie aangevraagd? Op de informatiepagina Afzetbevorderingsprojecten voor visserij en aquacultuur 2016 leest u alle informatie over dat jaar.