Service menu right

Afzetbevordering visserij en aquacultuur: subsidie aanvragen

02-11-2020

Wilt u de subsidie Afzetbevordering visserij en aquacultuur in 2020 aanvragen? Er zijn een aantal zaken die u moet regelen.

Aanvragen

U vraagt de subsidie aan op mijn.rvo.nl. Dit kan vanaf 2 november 2020 tot en met 15 januari 2021, voor 17:00 uur. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

U moet uw aanvraag ondertekenen met een TAN-code. Deze vraagt u bij ons aan. Zorg dat u de TAN-codes heeft voordat u uw aanvraag doet. U leest meer over TAN-codes en hoe u deze aanvraagt op de pagina Inloggen en machtigen.

Er zijn 2 aanvraagformulieren. Is uw project gericht op afzetbevordering van schelpdierkweekproducten? Vul het formulier voor de schelpdiersector in. Is uw project gericht op andere visserij- of aquacultuurproducten? Dan vult u het algemene formulier in.

Uw aanvraag direct regelen

Bij uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Welke deze zijn leest u op de pagina Afzetbevordering visserij en aquacultuur: bijlagen aanvraag.

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om deze subsidie voor u aan te vragen, bijvoorbeeld een accountant of adviseur. Dit doet u in Mijn dossier op mijn.rvo.nl (eerst inloggen).

Penvoerder machtigen bij een samenwerkingsverband

Is er een samenwerkingsverband? Dan bent u samen met de andere deelnemers verplicht iemand te machtigen: de penvoerder.

Gebruikt u bij uw aanvraag het format voor het projectplan op mijn.rvo.nl? Dan machtigt u de penvoerder bij de ondertekening van het projectplan. De penvoerder vraagt namens het samenwerkingsverband de subsidie aan. Stelt u zelf een projectplan op? Stel dan samen met de andere deelnemers een machtiging op en stuur deze mee met de aanvraag.

Alleen complete aanvragen

Wij beoordelen uw aanvraag volgens de tenderprocedure. Dit betekent dat alle aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. De ingediende projecten worden gerangschikt op basis van rangschikkingscriteria. Meer hierover leest u op de pagina Afzetbevordering visserij en aquacultuur: verlening en verdeling.

Na de sluitingsdatum kunt u geen aanvullingen of wijzigingen meer doorgeven. Het gaat hierbij om informatie die van invloed kan zijn op de inhoud van het project en daarmee op de rangschikking.

Is uw aanvraag niet volledig door het ontbreken van noodzakelijke gegevens of een verplichte bijlage? Dan kunnen wij uw aanvraag afwijzen. Gegevens die niet van invloed zijn op de beoordeling van de aanvraag, zoals een bankrekeningnummer, mag u wel aanleveren na de sluitingsdatum.

Administratie bijhouden

Tijdens de uitvoering van het project is het belangrijk dat de kosten die u maakt inzichtelijk zijn. Hiervoor houdt u een administratie bij in een apart boekhoudsysteem en/of met een eigen boekhoudkundige code.

Uit deze administratie wordt op elk moment het volgende duidelijk:

  • De aard, inhoud en voortgang van de uitgevoerde activiteiten.
  • Het aantal uren dat per persoon is besteed aan uw project, inclusief de uren voor de uitgevoerde activiteiten.
  • De voor uw project gemaakte en betaalde kosten.

Hoe u een projectadministratie opzet en beheert, leest u in de Handleiding voor administratie EFMZV-subsidies (pdf).

Meer weten?

Lees meer over deze subsidie op de pagina Afzetbevordering visserij en aquacultuur.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.