Vervallen betalingsrechten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Vervallen betalingsrechten

18-03-2021

U vraagt elk jaar uitbetaling van betalingsrechten aan in de Gecombineerde opgave. In sommige situaties vervallen betalingsrechten. Deze kunt u nooit meer laten uitbetalen en ook niet meer overdragen.

Situaties waarin betalingsrechten vervallen

Wij kijken elk jaar op 15 mei naar het totaal aantal betalingsrechten dat u heeft. Betalingsrechten die u dan verhuurt, rekenen we niet mee. Er zijn 2 situaties waarin uw betalingsrechten kunnen vervallen.

Situatie 1

Als u uw betalingsrechten 2 jaar achter niet benut, vervallen uw rechten. In de volgende gevallen benut u uw rechten niet:

  • U heeft meer betalingsrechten dan subsidiabele landbouwgrond. Dat kunnen uw eigen rechten zijn, maar ook gehuurde rechten. Het aantal betalingsrechten waarvoor u geen grond heeft, benut u niet.
  • U heeft niet op tijd uitbetaling van betalingsrechten aangevraagd. Al uw betalingsrechten zijn dan onbenut.

We bepalen de benutting en het vervallen van uw betalingsrechten op relatieniveau. Onder Volgorde vervallen rechten leest u in welke volgorde uw rechten vervallen.

Voorbeeld

Vorig jaar gaf u 10 hectare subsidiabele grond op. U had 10 eigen betalingsrechten in gebruik. Wij bepalen dat u maar 8 hectare subsidiabele grond had. Hierdoor gebruikte u 2 betalingsrechten niet. Dit jaar heeft u niet op tijd uitbetaling van uw betalingsrechten aangevraagd. Hierdoor gebruikt u uw 10 betalingsrechten niet. In dit voorbeeld vervallen 2 betalingsrechten. Omdat u die vorig jaar en dit jaar niet heeft benut.

Situatie 2

Uw betalingsrechten vervallen als u 2 jaar achter elkaar wel op tijd uitbetaling aanvraagt, maar geen betaling krijgt. Bijvoorbeeld omdat het bedrag aan directe betalingen minder was dan € 500. Of omdat u geen actieve landbouwer was.

Uw betalingsrechten vervallen dan op rechtniveau. In het register kijken we naar de rechten die geregistreerd staan als ‘benut, niet uitbetaald’. Als een recht 2 jaar achter elkaar deze registratie krijgt, vervalt dat betalingsrecht.

Volgorde vervallen rechten

Vervallen betalingsrechten gaan naar de Nationale reserve. Betalingsrechten vervallen in deze volgorde:

  1. Eerst vervallen betalingsrechten die u in eigendom heeft en gebruikt.
  2. Daarna vervallen betalingsrechten die u in eigendom heeft en verhuurt.
  3. Dan vervallen betalingsrechten die u heeft verkocht.
  4. Tot slot vervallen betalingsrechten die u heeft gehuurd. De rechten die u het kortst heeft gehuurd vervallen eerst. Daarna vervallen de rechten die u al langer huurt.

Voorkom dat uw betalingsrechten vervallen

Meer betalingsrechten dan landbouwgrond

Heeft u meer betalingsrechten dan landbouwgrond? U kunt het teveel aan betalingsrechten verhuren of verkopen. Of u huurt of koopt meer grond. Doe dit uiterlijk 15 mei van het aanvraagjaar. 

Verhuurde betalingsrechten

Heeft u betalingsrechten verhuurd? Dan is het belangrijk dat de huurder de gehuurde rechten benut en laat uitbetalen. Hiermee voorkomt de huurder dat uw betalingsrechten vervallen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.