Betalingsrechten Nationale reserve 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Betalingsrechten Nationale reserve 2020

Gesloten
12-11-2020

Soms kunt u extra betalingsrechten uit de Nationale reserve krijgen. Dat kan als u een jonge of een startende landbouwer bent. Of als uw perceel is gebruikt voor openbare werken, nutsvoorzieningen of een set-aside overeenkomst. Voor extra rechten heeft u tenminste 0,3 vrije hectares nodig.

De uitbetaling van betalingsrechten uit de Nationale reserve vraagt u aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan elk jaar van 1 maart tot en met 15 mei. De kortingsperiode is van 16 mei tot en met 9 juni 2020.

Deze regeling is gesloten. U kunt geen betalingsrechten meer aanvragen.

Budget

Voor elke vrije hectare subsidiabele landbouwgrond krijgt u één betalingsrecht.

De waarde van alle betalingsrechten is hetzelfde. Dat geldt ook voor nieuwe rechten uit de Nationale reserve. Elk jaar bepalen we de waarde van een betalingsrecht opnieuw. Wij weten de waarde van een betalingsrecht aan het einde van het jaar. U leest dit op onze website.

Voorwaarden

Voor betalingsrechten uit de Nationale reserve heeft u minimaal 0,3 vrije hectare subsidiabele landbouwgrond nodig.

U kunt betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen als:

  • u een jonge landbouwer bent;
  • u een startende landbouwer bent;
  • u percelen heeft waarop in 2015 openbare werken of nutsvoorzieningen zijn aangelegd. Of u heeft een set-aside overeenkomst gehad op een perceel. U vraagt dan rechten aan vanwege algemeen belang. Deze betalingsrechten krijgt u voor een specifiek stuk grond.

Na uw aanvraag

Vanaf uw aanvraag tot en met de uitbetaling doen we verschillende controles. Tussen 1 december 2020 en 30 juni 2021 nemen we een beslissing en doen we de uitbetalingen. Lees hierover meer op de pagina Controles op uw aanvraag.

Controle en handhaving

Bij het berekenen van het aantal vrije hectares kijken wij naar:

  • de oppervlakte die u heeft opgegeven in de Gecombineerde opgave;
  • de oppervlakte die u heeft opgegeven voor nieuwe rechten;
  • het aantal hectares landbouwgrond dat u in totaal heeft op 15 mei;
  • het aantal betalingsrechten dat u op 15 mei in eigendom of gehuurd heeft;
  • het aantal rechten dat u in het verleden heeft gekregen uit de Nationale reserve.

Geeft u teveel grond op bij uw aanvraag voor betalingsrechten? Dan kunt u misschien een sanctie krijgen. Die sanctie krijgt u dan bij uw beslissing over de basisbetalingsregeling. De afwijkende oppervlakte tellen we bij de basisbetaling namelijk op bij een oppervlakteverschil. Lees meer op de pagina Sanctie basisbetaling, extra betaling jonge landbouwers en NR.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.