Service menu right

Betalingsrechten Nationale reserve 2020

Soms kunt u extra betalingsrechten uit de Nationale reserve krijgen. Dan kan als u een jonge of een startende landbouwer bent. Of als uw perceel is gebruikt voor openbare werken, nutsvoorzieningen of een set-aside overeenkomst. Voor extra rechten heeft u tenminste 0,3 vrije hectares nodig.

De uitbetaling van betalingsrechten uit de Nationale reserve vraagt u aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan elk jaar van 1 maart tot en met 15 mei.

Budget

Per hectare subsidiabele landbouwgrond die aan de voorwaarden van de Nationale reserve voldoet krijgt u één betalingsrecht. De voorwaarden zijn afhankelijk van de situatie waarvoor u aanvraagt. De waarde van een betalingsrecht uit de Nationale reserve is gelijk aan de waarde van de betalingsrechten in Nederland. De waarde van een betalingsrecht in 2020 weten wij aan het einde van het jaar. We maken dit bekend via onze website.

Voorwaarden

Voor het toekennen van betalingsrechten uit de Nationale reserve heeft u minimaal 0,3 hectare subsidiabele landbouwgrond nodig.

De situaties waarvoor u in 2020 betalingsrechten uit de Nationale reserve kunt aanvragen zijn:

  • U bent een jonge landbouwer (40 jaar of jonger).
  • U bent een startende landbouwer.
  • U heeft percelen waarop in 2015 openbare werken of nutsvoorzieningen zijn aangelegd. Of percelen waarop u een set-aside-overeenkomst heeft gehad. U heeft deze percelen nu weer in gebruik als landbouwgrond. En u heeft er niet eerder betalingsrechten voor toegekend gekregen.

De voorwaarden voor betalingsrechten uit de Nationale reserve verschillen per situatie:

Aanvragen

U vraagt betalingsrechten uit de Nationale reserve aan van 1 maart tot en met 15 mei 2020 in de Gecombineerde opgave. De kortingsperiode is van 16 mei tot en met 9 juni 2020.

Controle en handhaving

Vanaf uw aanvraag tot en met de uitbetaling doen we verschillende controles. De beslissing en uitbetaling vindt plaats tussen 1 december 2020 en 30 juni 2021. Lees hierover meer op de pagina controles op uw aanvraag.