Bijdrage kosten rampenbestrijding en bijstandsverlening in andere veiligheidsregio | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Bijdrage kosten rampenbestrijding en bijstandsverlening in andere veiligheidsregio

12-06-2020

Heeft u als gemeente of veiligheidsregio kosten gemaakt bij het verlenen van bijstand bij een ramp in een andere veiligheidsregio? Dan kunt u een bijdrage in de kosten aanvragen.

Voorwaarden aan uw aanvraag

U kunt als veiligheidsregio aanspraak maken op een bijdrage voor het verlenen van brandweerbijstand aan een andere veiligheidsregio bij een brand, ramp, crisis of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Hierbij hoeft dus geen sprake te zijn van een formele ramp als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s. Deze bijdrage is bedoeld voor de brandweerkosten die u gemaakt heeft voor:

  • de inzet van extra personeel;
  • vervanging van ingezette verbruiksgoederen (zoals schuim en brandstof);
  • vervanging van ingezet materieel dat helemaal of gedeeltelijk verloren is gegaan (zoals schade aan wagens en slangen);
  • reparatie en onderhoud dat nodig is door de inzet voor de bijstandsverlening.

Het is noodzakelijk dat een veiligheidsregio een formele bijstandsaanvraag heeft ingediend bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) met het verzoek om bijstand door uw veiligheidsregio. Alleen brandweerkosten die direct te maken hebben met de bestrijding van de brand, ramp, crisis of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan en de gevolgen daarvan, komen in aanmerking voor een bijdrage. Zijn de kosten lager dan € 4.500? Dan krijgt u geen bijdrage.

Aanvragen

U doet u uw aanvraag op mijn.rvo.nl. Daar vindt u het aanvraagformulier en een aantal bijlagen. U stuurt ook documenten mee die belangrijk kunnen zijn, zoals kaarten, plattegronden en personeelsoverzicht.

Gaat het om een ramp? Dan stuurt de veiligheidsregio die de bijstand heeft verleend eerst de aanvraag naar de gemeente waar de ramp is gebeurd. Die gemeente stuurt vervolgens deze aanvraag samen met eventuele andere aanvragen en de bijlagen per post naar ons toe.

Gaat het om een incident? Dan stuurt de veiligheidsregio die de bijstand heeft verleend het formulier en de bijlagen per post naar ons toe.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Als wij uw aanvraag voor een bijdrage hebben ontvangen, controleren wij of uw aanvraag volledig is en krijgt u bericht van ons. Binnen 6 maanden na ontvangst van de volledige aanvraag, ontvangt u van ons een beslissing. Krijgt u de bijdrage? Dan storten wij het bedrag op het rekeningnummer dat u heeft opgegeven.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.