Bijdrage kosten rampenbestrijding en bijstandsverlening aan België of Duitsland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Bijdrage kosten rampenbestrijding en bijstandsverlening aan België of Duitsland

12-06-2020

Heeft u als gemeente of veiligheidsregio kosten gemaakt bij het verlenen van bijstand bij een ramp in België of Duitsland? Dan kunt u een bijdrage in de kosten aanvragen.

Wie kan bijdrage aanvragen?

De volgende partijen kunnen de bijdrage aanvragen:

 • College van burgemeester en wethouders van de gemeente die de bijstand heeft verleend
 • Het bestuur van de veiligheidsregio die de bijstand heeft verleend
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Instellingen die in de regio werken
 • Zorgaanbieders
 • Regionale Ambulancevoorzieningen
 • Gezondheidsdiensten

Voorwaarden aan uw aanvraag

De bijdrage is bedoeld voor het verlenen van bijstand bij een ramp in België of Duitsland. De aanvraag kan worden ingediend door gemeentes, veiligheidsregio’s en het Nederlandse Rode Kruis. Ook in de regio werkzame instellingen, zorgaanbieders, Regionale Ambulancevoorzieningen en gezondheidsdiensten die bij de bijstand waren betrokken kunnen een aanvraag indienen. Deze bijdrage is voor de kosten die u heeft gemaakt voor:

 • de inzet van extra personeel;
 • vervanging van ingezette verbruiksgoederen (zoals schuim en brandstof);
 • vervanging van ingezet materieel dat helemaal of gedeeltelijk verloren is gegaan (zoals schade aan wagens en slangen);
 • reparatie en onderhoud dat nodig is door de inzet voor de bijstandsverlening;
 • huisvesting of verzorging van het ingezette personeel in of buiten Nederland;
 • het verzekeren van optreden in rampsituaties in het buitenland, als dit niet al onder de bestaande verzekering valt.

Alleen kosten die direct te maken hebben met de bestrijding van de ramp of een zwaar ongeval, komen in aanmerking voor een bijdrage. Een officieel verzoek om bijstand vanuit België en Duitsland is nodig om de aanvraag in behandeling te nemen.

Aanvragen

U doet u uw aanvraag op mijn.rvo.nl. Daar vindt u het aanvraagformulier en een aantal bijlagen. De aanvrager stuurt het formulier en de bijlagen per post naar ons toe. U stuurt ook documenten mee die belangrijk kunnen zijn, zoals kaarten, plattegronden en personeelsoverzicht.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Als wij uw aanvraag voor een bijdrage hebben ontvangen, controleren wij of uw aanvraag volledig is en krijgt u bericht van ons. Binnen 6 maanden na ontvangst van de volledige aanvraag, ontvangt u van ons een beslissing. Krijgt u de bijdrage? Dan storten wij het bedrag op het rekeningnummer dat u heeft opgegeven.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.