Bijdrage kosten rampenbestrijding en bijstandsverlening in eigen gemeente en bestrijdende veiligheidsregio | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Bijdrage kosten rampenbestrijding en bijstandsverlening in eigen gemeente en bestrijdende veiligheidsregio

12-06-2020

Heeft u als gemeente of veiligheidsregio kosten gemaakt voor de bestrijding van een ramp in uw eigen gebied? Dan kunt u een bijdrage in de kosten aanvragen.

Voorwaarden aan uw aanvraag

U kunt als gemeente een bijdrage krijgen in de kosten van de bestrijding van een ramp, als bedoeld in artikel 1 van de Wet Veiligheidsregio's, in uw eigen gemeente. Let op: er moet dus formeel sprake zijn van een ramp. Het gaat dan om een bijdrage voor de kosten die direct te maken hebben met de bestrijding van deze ramp en de gevolgen daarvan. Dit zijn kosten die u niet kon voorzien en die daarom niet in de begroting zijn opgenomen van het jaar waarin de ramp plaatsvond. We berekenen de bijdrage door deze kosten te verminderen met:

  • kosten waarvoor de gemeente al een andere bijdrage heeft gekregen of kan krijgen;
  • kosten die een veiligheidsregio in rekening brengt voor het verlenen van bijstand;
  • het aantal inwoners op 1 januari van het jaar van de ramp, vermenigvuldigd met € 3.

Zijn de kosten na aftrek van andere bijdragen en kosten die de veiligheidsregio in rekening brengt lager dan € 45.000? Dan kunt u geen bijdrage krijgen. Gebeuren er in een kalenderjaar meerdere rampen? Dan geldt de vermindering op de bijdrage op basis van het aantal inwoners maar eenmaal. Ook dan geldt het minimumbedrag van € 45.000 eenmaal.

Aanvragen

U doet uw aanvraag op mijn.rvo.nl. Daar vindt u het aanvraagformulier en een aantal bijlagen. Hierbij kunt u ook de kosten van de veiligheidsregio opnemen. Verder stuurt u documenten op die belangrijk kunnen zijn, zoals RBT/GBT-verslagen, kaarten, plattegronden en een personeelsoverzicht. U stuurt het formulier en de bijlagen per post naar ons toe.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Als wij uw aanvraag voor een bijdrage hebben ontvangen, controleren wij of uw aanvraag volledig is en krijgt u bericht van ons. Binnen 6 maanden na ontvangst van de volledige aanvraag, ontvangt u van ons een beslissing. Krijgt u de bijdrage? Dan storten wij het bedrag op het rekeningnummer dat u heeft opgegeven.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.