Service menu right

Biobased Economy en Groen Gas: Innovatieprojecten

Gesloten

Onderzoekt u mogelijkheden om fossiele grondstoffen te vervangen door biomassa? Ondernemers en kennisinstellingen kunnen hiervoor de subsidie Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) aanvragen. Het doel van deze subsidie is het stimuleren van energie-innovaties.

De pilots recycling vallen niet langer meer onder deze regeling. Deze staan nu in de DEI+ Circulaire Economie. Alle specifieke bepalingen voor recycling vervallen hiermee.

Deze regeling is gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

De conversie van biomassa leidt tot vervanging van fossiele grondstoffen. Bijvoorbeeld aardolie, aardgas of steenkool. Daarbij moet u een aanzienlijke CO-reductie bereiken ten opzichte van de huidige fossiele routes. U moet kunnen aantonen dat de beoogde biomassa van duurzame oorsprong is.

Uw project mag zich richten op laboratoriumonderzoek en procesontwikkeling. De ontwikkeling van een niet-commercieel prototype komt ook in aanmerking.

Projecten die niet in aanmerking komen voor programmalijnen 1 en 2 van de subsidie BBEG zijn:
  • projecten gericht op de teelt van biomassa
  • projecten gericht op de raffinage van aquatische biomassa
  • projecten die primair zijn gericht op de productie van warmte, elektriciteit en/of groen gas (gas dat geschikt is voor invoeding in het Nederlandse aardgasnet). Deze projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie onder Hernieuwbare Energie.

Budget

Subsidiebudget BBEG

Subsidie
ProgrammalijnBudget
Biobased Economy, Groen Gas: Innovatieprojecten

1. Thermochemische- en chemisch katalytische conversietechnologie
2. Biotechnologische conversietechnologie

€ 3,5 miljoen

Aanvragen

U kon de subsidie Biobased Economy, Groen Gas: Innovatieprojecten (BBEG) aanvragen tussen 1 april 9:00 uur tot 17 september 2019, 17:00 uur. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

LET OP: Dien uw aanvraag tijdig in! Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, wijzen wij af. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder BBEG? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.