Borgstelling MKB Krediet aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

01-01-2021

Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst.

Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand', zoals gebouwen of machines).

Webportaal voor financiers

Er is een webportaal speciaal en alleen toegankelijk voor financiers. Dit bevat het volgende: de Handleiding BMKB, een portaal om meldingen/wijzigingen door te voeren, de mogelijkheid om vragen aan ons te stellen.

Verruiming en aanpassing BMKB ivm coronavirus

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft besloten om versneld (per 16 maart 2020) de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Om het bedrijfsleven nog meer te ondersteunen tijdens de coronacrisis, besloot het kabinet op 7 april om de BMKB nog verder aan te passen.

Lees meer over de verruiming van de BMKB

Budget

Het garantiebudget in 2021 voor de BMKB is € 1.350 miljoen voor banken en € 150 miljoen voor niet-bancaire financiers.

De BMKB is verruimd tot en met 30 juni 2022. Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing.

Verruiming vanwege PFAS en stikstof niet verlengd

Omdat slechts beperkt gebruik is gemaakt van deze verruiming, is besloten deze niet te verlengen. Dit betekent dus dat u vanaf 1 januari 2021 geen gebruik meer kunt maken van BMKB-PFAS/stikstof.

Voorwaarden

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Ook een VOF, eenmanszaak of maatschap komen in aanmerking.

Aanvragen

U vraagt de BMKB niet zelf aan. Dit gebeurt via uw financier.

Leees meer over het aanvraagproces

Na uw aanvraag

De financier is bij het afsluiten van het borgstellingskrediet een eenmalige garantieprovisie verschuldigd aan ons. Deze provisie is gebaseerd op het borgstellingskrediet en het tarief is afhankelijk van de looptijd. De financier rekent deze provisieverplichting aan u door.

Lees meer over wat er na uw aanvraag gebeurt

Wet- en regelgeving

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.