Service menu right

Deelnemen als financier (BMKB)

Het mkb is in grote mate afhankelijk van financiers. Verbreding van de markt voor bedrijfsfinanciering is dan ook wenselijk. Om verbreding van het aanbod te ondersteunen heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) ook opengesteld voor andere financiers dan banken.

De onderstaande banken maken gebruik van de BMKB: 

ABN AMRO
Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch
ING-bank
Rabobank
Riverbank
Triodos Bank

Op de BES-eilanden:

Girobank NV
MCB bank (Maduro bank)
RBTT Bank NV

Openstelling BMKB voor niet-bancaire financiers

Om de markt voor bedrijfsfinanciering te verbreden, staat de BMKB ook open voor andere financiers dan banken.

Niet-bancaire financiers:

Beequip
Ebury Nederland
Europese Horeca Financieringsmaatschappij
Floryn
Freelance Factoring
FundIQ
Kredietunie Bakkerij Ondernemers
Kredietunie Brabant
Kredietunie Groningen
Kredietunie Kennemerland
NEOS
NLinvesteert Coöperatie
October
Qredits
Spotcap
Swishfund

Als niet-bancaire financier deelnemen aan de BMKB

Wilt u als niet-bancaire financier de BMKB toepassen bij uw financieringen aan het mkb? Dan kunt u een verzoek tot deelname indienen (zie Download onderaan pagina: Aanvraag Borgstellingsovereenkomst). Een adviescommissie adviseert de minister of u voldoet aan de eisen. Daarbij kijkt de commissie onder meer naar de organisatie, het financieringsproces, deskundigheid en stabiliteit van de financier.

Voor het indienen van een aanvraag tot deelname moet u een brief van DNB en AFM hebben. In de brief moet staan dat u aan de eisen van DNB en AFM voldoet of dat deze eisen op u niet van toepassing zijn.

Contact

Financiers kunnen contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over mogelijke deelname aan de BMKB via info.bmkb@rvo.nl of telefoonnummer 088 042 42 42.

Download: