Service menu right

Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)

Wilt u investeren in uw landbouwbedrijf en haalt u uw omzet vooral uit de primaire landbouw? U kunt als (startende) landbouwondernemer bij een bank of financier een borgstellingskrediet aanvragen. De overheid staat dan borg voor een deel van de financiering van uw bedrijf. Banken en financiers geven u hierdoor eerder een lening.

Het Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL) vervangt de Garantstelling Landbouw (GL). Het BL was vanaf 1 januari 2017 voor het eerst open.

BL Plus

Voor glastuinders en veehouders die duurzaam en milieuvriendelijk willen investeren, is er het BL Plus. Ook landbouwondernemers die willen investeren in innovaties binnen hun bedrijf mogen het BL Plus aanvragen. Hierbij zijn extra gunstige voorwaarden, zoals een hogere BL-lening. Voor starters en bedrijfsovernemers is er een lagere provisie.

Wat zijn de voorwaarden?

Wilt u het BL gebruiken? Dit zijn de voorwaarden:

 • Uw bedrijf is een landbouwonderneming.
 • De omzet van uw bedrijf haalt u voor het grootste deel uit de primaire landbouw.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd. De bedrijfsactiviteiten gebeuren voor het grootste deel in Nederland.

Voorbeelden van landbouw zijn akkerbouw, tuinbouw en veehouderij. De primaire landbouwproductie is de productie van de bodem (zoals bomen, planten, plantdelen en vruchten) en van de veehouderij (zoals levende dieren en vlees). Deze productie is verder niet bewerkt.

Visserij, visteelt en aquacultuur vallen niet onder landbouw. Hiervoor is er op dit moment geen borgstellingsregeling.

Bekijk alle voorwaarden in dit overzicht.

Hoeveel BL is mogelijk?

Dit zijn de maximale bedragen voor het BL:

 • BL: lening € 1.200.000
 • BL Plus: lening € 2.500.000

Wilt u vaker het BL gebruiken? Dit kan onbeperkt tot het maximale leningsbedrag van € 1,2 miljoen. Stel u heeft een bestaande GL-lening uit 2016 met nog een openstaand bedrag van € 600.000. Dan kunt u nog voor € 600.000 een BL-lening aanvragen. Bij een BL Plus-lening kan dit onbeperkt tot het maximum van € 2,5 miljoen voor iedere landbouwonderneming.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor 70% van de lening borg.

Wat kost het?

U betaalt als provisie 1 keer 3% van de lening met BL. Bent u starter of een bedrijfsovernemer? Dan betaalt u maar 1% provisie.

Subsidie equivalent

De overheid staat borg voor de terugbetaling van de BL-lening die de bank of financier aan u als ondernemer verstrekt. De bank of financier betaalt hiervoor een provisie aan ons en berekent dit bedrag aan u door.

De provisie is lager dan normaal (niet marktconform) waardoor u een voordeel heeft. Dit voordeel of subsidie heet ook wel het subsidie equivalent. De hoogte van dit bedrag is geen vast percentage. Dit hangt vooral af van het ingeschatte risico van de lening. Het subsidiebedrag staat in de overeenkomst van de lening met uw bank of financier.

Looptijden en aflossen

De borgstelling duurt maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Wilt u meer dan 50% van de lening gebruiken om te investeren in onroerend goed, zoals grond of gebouwen? Dan duurt de borgstelling maximaal 12 jaar.

Uiterlijk 6 maanden na ondertekening van de lening begint u met aflossen. De lening lost u lineair af. Het ligt aan het type investering (roerend, overwegend onroerend) wat de regels zijn bij een borgstellingskrediet (zoals de omvang, looptijd, aflossing en opschorting). De bank of financier kan als het nodig is de terugbetaling tijdelijk opschorten.

Wie vraagt aan?

U hoeft voor het BL zelf geen aanvraagprocedure te starten. Dit doet de bank of andere financier die gebruik maakt van het BL. Aangesloten banken zijn:

 • ABN-AMRO bank
 • Deutsche bank
 • ING bank
 • Rabobank
 • Triodosbank
 • NIBC

Op dit moment zijn er nog geen andere financiers dan banken aangesloten bij het BL.

Biedt u te weinig zekerheden? En wilt u daarom gebruik maken van de landbouwborgstelling van het BL? Dan hoeft u alleen uw bank of financier te vragen om hiervan gebruik te maken. Daarbij geldt:

 • De bank of financier beslist over uw aanvraag voor financiering. Deze bepaalt ook of gebruik van het BL daarbij mogelijk is.
 • Onderhandel samen over de voorwaarden van de financiering. Bijvoorbeeld als u een lening met BL wilt gebruiken. Hierbij houdt de bank of financier rekening met de BL-voorwaarden, zoals de maximale looptijd van de lening.
 • Heeft u een positieve beslissing op uw aanvraag voor financiering gekregen? Dan vraagt de bank of financier hierna de BL-lening aan bij ons.
 • De bank of financier krijgt een bevestiging van ons als u de BL-lening kunt gebruiken. Na deze bevestiging wordt de overeenkomst voor financiering definitief.

De bank of financier vraagt om een aantal documenten bij uw aanvraag voor financiering.

Aanwijzen financier BL

Het mkb is erg afhankelijk van financiers. Verbreding van de markt voor bedrijfsfinanciering is dan ook gewenst. Om verbreding van het aanbod te ondersteunen mogen andere financiers dan banken ook gebruik maken van het BL.

Als niet-bancaire financier deelnemen aan het BL

Wilt u als niet-bancaire financier gebruik maken van het BL bij uw financieringen aan mkb-landbouwbedrijven? Dan mag u een aanvraag tot aanwijzing financier doen. Nadat wij u hebben aangewezen als financier mag u aanvragen doen voor BL-leningen.

Wij beoordelen uw aanvraag tot aanwijzing financier. We kijken of u voldoet aan de eisen hiervoor. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de organisatie, het financieringsproces, de deskundigheid en de stabiliteit van u als financier. Als het nodig is vragen wij om een advies van onafhankelijke deskundigen.

U stuurt in elk geval een brief van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) mee met uw aanvraag. Daarin staat dat u aan de voorwaarden van DNB en AFM voldoet of dat u niet aan deze hoeft te voldoen.

Vragen als financier?

Als financier mag u contact opnemen met ons over een mogelijke aanwijzing. U stuurt uw e-mail naar DRbeheerGL@rvo.nl of belt naar 088 042 33 60 (lokaal tarief).