Brede weersverzekering 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Brede weersverzekering 2020

Gesloten
10-06-2020

Met een brede weersverzekering verzekert u zich tegen schade aan gewassen door extreem weer. Zoals hagel, regenval, (nacht)vorst, storm, droogte, sneeuw, ijzel en brand door blikseminslag. Voor de premie die u betaalt voor de brede weersverzekering kunt u in 2020 subsidie krijgen. Hiervoor moet u aan voorwaarden voldoen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie?

Bent u een actieve landbouwer en heeft u grond met open teelt? En heeft u een brede weersverzekering afgesloten bij een verzekeraar waarvan wij de polis hebben goedgekeurd? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de verzekeringspremie. Bij grond met open teelten gaat het om de volgende sectoren:

 • akkerbouw
 • vollegrondsgroenteteelt
 • bollenteelt
 • sierteelt
 • fruitteelt
 • boomkwekerij

Budget

Voor deze subsidie is € 17,5 miljoen beschikbaar in 2020. U krijgt maximaal 63,7% van de verzekeringspremie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent een actieve landbouwer.
 • U heeft grond met een open teelt.
 • U sluit een polis brede weersverzekering af bij een verzekeraar die wij hebben goedgekeurd.
 • Bij het onderdeel Regelingen - grondgebonden in de Gecombineerde opgave geeft u per perceel aan of u deze subsidie wilt. Ook geeft u de naam van de verzekeraar op.
 • Bij het onderdeel brede weersverzekering geeft u ook de oppervlakte op die u op 15 mei 2020 niet in gebruik heeft, maar wel heeft verzekerd.
 • U betaalt voor 1 november 2020 de verzekeringspremie.
 • Uw verzekeraar stuurt voor 1 november 2020 de volgende gegevens naar ons op: het polisnummer, het bedrag aan verzekeringspremie dat voor subsidie in aanmerking komt, het bedrag dat betaald is en het aantal hectares dat verzekerd is.
 • U verzekert een perceel niet meer dan één keer met een brede weersverzekering.
 • U verbouwt de gewassen voor eigen rekening en risico.
 • U ontvangt van de overheid geen andere bijdrage voor de verzekeringspremie.
 • U heeft het perceel waarvoor u premie aanvraagt in gebruik.
 • Het verzekerde perceel ligt in Nederland.
Gaat u een brede weersverzekering afsluiten? Vraag dan in de Gecombineerde opgave (GO) de subsidie alvast aan en geef aan welke percelen u wilt verzekeren. En vraag uw verzekeraar tot wanneer u de verzekering kunt afsluiten.
U kunt in de GO aangeven dat u wilt dat wij de subsidie aan de verzekeraar uitbetalen. Dan vermindert de verzekeraar uw verzekeringspremie met het subsidiebedrag.

Na uw aanvraag

Hebben wij nog vragen over uw aanvraag of de gegevens die u ons heeft gestuurd? Dan nemen wij schriftelijk contact met u op. U kunt op onze vragen reageren binnen de termijn die wij in de brief noemen.
Uw verzekeraar stuurt ons voor 1 november de volgende gegevens:

 • het polisnummer
 • het bedrag aan verzekeringspremie dat voor subsidie in aanmerking komt
 • het bedrag dat betaald is
 • het aantal hectare dat verzekerd is
U krijgt onze beslisbrief tussen 1 december 2020 en 16 mei 2021. Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan ontvangt u of uw verzekeraar, het bedrag van de subsidie op de rekening.

Verzekeraars met goedgekeurde polis

In 2020 zijn de polissen van de volgende verzekeraars met een brede weersverzekering goedgekeurd:

 • AgriVer B.A.
 • OFH/BFAO U.A.
 • Vereinigte Hagel

Aaneengesloten stuk grond en enkel gewas

In de verzekeringsvoorwaarden van een polis leest u in welke gevallen de verzekeraar financieel verlies dekt. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft financieel verlies geleden voor meer dan 20% van de gemiddelde jaarproductie van een aaneengesloten stuk grond.
 • Op dit aaneengesloten stuk grond staat een enkel gewas.

Aaneengesloten stuk grond

Een aaneengesloten stuk grond is niet gescheiden door een natuurlijke afscheiding zoals een sloot of een bomenrij. Ook een weg of hekwerk telt als afscheiding. Het maakt voor de hoogte van het schadepercentage niet uit of u één groot stuk grond met één gewas opgeeft of meerdere kleine percelen. De schadetaxateur gaat bij de schadebepaling uit van het aaneengesloten stuk grond waar één gewas op staat.

Enkel gewas

Een gewas is een groep planten van dezelfde soort. De verschillende rassen appels en peren zien wij als verschillende gewassen. Het appelras Golden Delicious is bijvoorbeeld een ander gewas dan het appelras Kanzi. Ook gewassen die u teelt met een ander doel zien wij als verschillende gewassen. Zo is een pootaardappel een ander gewas dan een consumptieaardappel.

Als u verzekeraar bent

Bent u verzekeraar en wilt u in 2021 een brede weersverzekering aan landbouwers aanbieden? Dan kunt u goedkeuring van de verzekeringsvoorwaarden aanvragen op mijn.rvo.nl. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag Goedkeuring verzekeringsvoorwaarden. Stuur uw ingevulde aanvraag voor 1 december 2020 met alle bijlagen naar ons op. Als uw polis wordt goedgekeurd kunnen landbouwers subsidie aanvragen voor de verzekeringspremie.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag horen de volgende bijlagen:

 • de verzekeringsvoorwaarden
 • het standaardmodel van de verzekeringspolis
 • een onderbouwing van de premie
 • een verklaring dat de administratie van de verzekeringsvoorwaarden ten minste 4 kalenderjaren na afloop van de verzekering beschikbaar is
 • een verklaring dat niet meer dan één keer dezelfde schade van de landbouwer wordt verzekerd
 • een verklaring dat u alle ontvangen subsidiebedragen gebruikt om de premienota van de landbouwer te voldoen volgens de voorwaarden van de regeling
 • een verklaring om aanpassingen in uw administratie aan ons door te geven, als deze aanpassingen negatieve gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid
 • andere relevante documenten waarin u als verzekeraar aantoont dat de verzekeringsvoorwaarden voldoen aan de voorwaarden van de regeling

Bestaande brede weersverzekering

Is uw brede weersverzekering al in een eerder jaar goedgekeurd? Dan stuurt u ons een verzoek om de goedkeuring te verlengen. U geeft daarbij ook eventuele wijzigingen door. Uw aanvraag kunt u tot en met 14 januari 2021 naar ons opsturen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.