Brexitvouchers aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Brexitvouchers

19-01-2021

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van Brexit? Met de Brexitvoucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten of de concrete gevolgen van Brexit voor uw onderneming.

Gevolgen van Brexit

Welke alternatieve markten zijn er voor mijn producten na Brexit? Moet ik de logistieke processen van mijn bedrijf aanpassen? Als u zakendoet met het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) kan Brexit grote gevolgen hebben voor uw onderneming.

Breng de gevolgen van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in kaart met de Brexit Impact Scan. Blijkt dat u gevolgen gaat ondervinden, vraag dan de Brexitvoucher aan. Daarmee kunt u subsidie krijgen voor deskundig advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.

Voor wie?

U kunt de Brexitvoucher aanvragen als u:

 • een Nederlandse mkb-onderneming bent, niet zijnde een onderneming op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Met de mkb-toets gaat u na of uw organisatie geldt als een mkb-onderneming;
 • bestaande economische belangen heeft in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland).

Waarvoor kunt u een Brexitvoucher aanvragen?

U kunt een Brexitvoucher aanvragen voor:

 • advies over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten;
 • het identificeren van gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten.

Er gelden wel een aantal voorwaarden:

 • De diensten waarop de voucher betrekking heeft:
  • voorzien niet in een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager;
  • behoren niet tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame.
 • De eigen tijd die u besteedt tijdens het adviestraject wordt niet vergoed vanuit de voucher. Reis- en verblijfskosten komen ook niet voor vergoeding in aanmerking.

Waarde Brexitvoucher

Met de voucher krijgt u een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 exclusief btw. De minister verstrekt niet meer dan 1 voucher per mkb-onderneming, groep of fiscale eenheid waarvan de mkb-onderneming deel uitmaakt.

Budget 2021

Voor 2021 is er een gezamenlijk budget van € 1.600.000 voor de Brexitvouchers, Kickstartvoucher en de vouchers van de regeling Starters International Business (SIB).

De SIB coachingsvoucher heeft een apart budget.

Voorwaarden externe deskundige

De externe deskundige:

 • beschikt over ten minste hbo-denk- en werkniveau;
 • heeft 3 of meer jaren ervaring met het adviseren en begeleiden van mkb-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen;
 • is werkzaam binnen een adviesorganisatie met minimaal 5 werknemers. Deze organisatie heeft als een van de kerntaken het adviseren van exporterende of importerende mkb-ondernemingen én beschikt over brede internationale expertise die land- en regio-overstijgend is (voor advies over alternatieve markten);
 • óf beschikt over aantoonbare, specifieke expertise op het terrein van handel met en investeringen in het Verenigd Koninkrijk en kan dat aantonen door een meerjarentrackrecord te overleggen (voor advies over de praktische implicaties van Brexit).

Brexitvoucher aanvragen

Om een Brexitvoucher aan te vragen, doorloopt u de volgende stappen:

 1. Zoek een adviseur/externe deskundige die bij uw vraag past. Vraag hem/haar om een offerte en een cv. In de offerte moet gespecificeerd staan welke diensten de adviseur gaat leveren en wat die dienstverlening per onderdeel kost.
 2. Nadat u de offerte heeft ontvangen, heeft u 1 maand de tijd om de Brexitvoucher aan te vragen. Op het moment van uw aanvraag mag de dienstverlening nog niet zijn begonnen.
 3. Voor de aanvraag van de voucher heeft u tot 1 juli 2021 eHerkenning niveau 1 of hoger nodig.
   

  Let op: betrouwbaarheidsniveau eHerkenning gaat omhoog
  Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig om in te loggen. Heeft u een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging? Dan moet u uw eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Houd rekening met een aanschaftijd van 1 tot 5 werkdagen.

  Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is de machtiging direct aan te passen.

  Nog geen eHerkenning? Regel dan alvast een eHerkenningsmiddel met niveau 2+ en machtiging RVO-diensten op niveau eH2+. eHerkenning vraagt u aan voor minimaal een jaar.

 4. Vraag de voucher aan via onderstaande knop. Kies dan voor 'Aanvragen' en log in met eHerkenning. In de regelingenlijst kiest u voor VIO 2021: Brexit-vouchers. Hierna vult u het formulier in. Verstuur het vervolgens samen met de offerte en het cv van de adviseur.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop u uw aanvraag volledig heeft ingediend. Ontvangen we op 1 dag zoveel aanvragen dat het maximale subsidiebedrag wordt overschreden? Dan stelt de minister de volgorde van de verstrekking vast door middel van loting.

Krijgt u een voucher toegekend, dan ontvangt u deze digitaal. De voucher is 6 maanden geldig. U moet uw voucher binnen die periode gebruikt hebben. Op verzoek kunt u de geldigheid 1 keer verlengen met nog eens 6 maanden. U kunt uw voucher niet aan iemand anders geven.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u iets veranderen aan uw voucheraanvraag? Dit kunt u doen via de knop hieronder. Kies voor 'Beheren' en log in met eHerkenning. Let op: Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig om in te loggen. Vervolgens gaat u naar uw zaak en kiest u de gewenste wijzigingsoptie.

U kunt de aanvraag niet inhoudelijk aanpassen. Wel kunt u een verzoek doen om de voucheraanvraag in te trekken.

Wijzigingen doorgeven

Brexitvoucher overdragen

Is het adviestraject afgerond, dan draagt u uw Brexitvoucher over aan uw adviseur. Dit doet u via onderstaande knop. Daar klikt u op de knop 'Beheren' en logt u in met eHerkenning. Let op: Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig om in te loggen. Daarna gaat u naar Overdragen en voert u de taak Voucheroverdracht uit.

Heeft een intermediair namens u de aanvraag ingediend vóór 26 juni 2020? Dan kunt u de intermediair ook vragen om de overdracht uit te voeren. In dat geval moet u eerst de 'Verklaring overdracht Brexitvoucher' invullen en ondertekenen. Uw intermediair uploadt deze verklaring dan bij de overdracht.

Brexitvoucher overdragen

Brexitvoucher verzilveren

Als de ondernemer de Brexitvoucher heeft overgedragen, kan de adviseur deze verzilveren. Als adviseur ontvangt u een e-mail als de overdracht is verwerkt. Vervolgens verzilvert u de voucher via de knop hieronder. Kies voor 'Beheren' en log in met eHerkenning. Let op: Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig om in te loggen. Ga dan naar de betreffende zaak en kies voor 'Verzilveren'.

Brexitvoucher verzilveren

Let op: u moet de Brexitvoucher verzilveren binnen 3 maanden nadat de voucher is overgedragen. Doet u dat te laat, dan vervalt de voucher en krijgt u het bedrag niet uitbetaald. U kunt deze termijn niet verlengen.

Wij controleren de aanvragen voor verzilvering steekproefsgewijs. Valt een aanvraag in de steekproef, dan vragen wij u om extra informatie aan te leveren.

Restbedrag betalen

Door de Brexitvoucher te verzilveren krijgt de adviseur een deel van zijn/haar diensten uitbetaald. U betaalt zelf het resterende bedrag boven de € 2.500, en de btw.

For English speaking experts/consultants

As expert and/or consultant, you will receive a notification by email once the voucher has been transferred to you and you can redeem the voucher. To do this use the button Redeem Brexitvoucher, and the webform 'Application for subsidy Brexit voucher for external expert'.

Once you have received the voucher, you must redeem it within 3 months. If you don't, it will no longer be valid. You cannot extend the period of validity.

Redeem Brexitvoucher

Publicatie Staatscourant

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.