Service menu right

Eureka: cluster Catrene voor nano-elektronica

CATRENE was een 8-jarig programma: het liep van januari 2008 tot eind 2015. Het Eureka-cluster steunde innovatieve R&D-projecten op het terrein van de nano-elektronica in Europese samenwerkingsverbanden van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen en universiteiten.

Het programma was opgezet om de mondiale concurrentiekracht van de Europese nano-elektronica-industrie te versterken.

In Catrene nam de industrie het initiatief en bepaalde de strategie, waardoor de kennisvraag goed was afgestemd op het bedrijfsleven. Het ging hierbij om marktgericht/toegepast onderzoek, waarbij partijen uit diverse landen met elkaar samenwerken.
Het programma werd uitgevoerd in afstemming met andere initiatieven op dit gebied, Horizon2020, het Joint Technology Initiative ECSEL en gerelateerde Eureka-clusters. Catrene wilde concrete toepassingen en enabling technologies samenbrengen.

Afronding

Naast de inhoudelijke afronding van het project, moet u bij ons het project financieel afronden. U vraagt bij ons vaststelling van de subsidie aan. Het hulpmiddel voor het berekenen van de projectkosten en subsidie verschilt per periode. Het jaar waarin de subsidie is verleend vindt u in onze subsidieverleningsbrief.

Bij de financiele afronding bij subsidies van € 125.000 of hoger per individuele deelnemer is een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en het formulier vindt u op de pagina Subsidiespelregels.

Opvolger: PENTA

Het programma PENTA is de opvolger van Catrene.