Service menu right

Connecting Europe Facility (CEF) Transport

Heeft u een voorstel voor het verbeteren van het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T)? Dan is een financiële bijdrage vanuit CEF Transport mogelijk. Jaarlijks doet de Europese Commissie een oproep voor nieuwe projectvoorstellen.

CEF Transport staat open voor overheden (Rijk, provincies, gemeenten) en het bedrijfsleven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven). U kunt alleen projecten indienen als hiervoor ondersteuning is van de landen waar de projectuitvoerders gevestigd zijn.

De Connecting Europe Facility (CEF) is een financieringsinstrument van de Europese Unie (EU) voor meer groei, banen en concurrentievermogen. De EU stimuleert hiermee gerichte investeringen die de ontwikkeling van adequate trans-Europese transportnetwerken ondersteunen. Deze netwerken zijn onderling verbonden, duurzaam en efficiënt.

Nederlandse bedrijven die een project willen indienen, moeten zich melden bij RVO.nl. Wij coördineren het traject voor de Nederlandse ondersteuning via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Onder de kop 'Aanvragen' op deze pagina kunt u verder naar de aanvraagpagina's van de openstaande calls. Bekijk het overzicht van de uitgevoerde projecten op het Nederlandse deel van het TEN-T sinds 2014.

Budget

CEF Transport heeft voor de periode 2014 tot 2020 ruim € 24 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. Dit budget wordt verdeeld over de verschillende calls, waarvan er jaarlijks minstens 1 call open gaat.

Voorwaarden

Projecten die zich richten op het verbeteren en versterken van het TEN-T netwerk, komen in aanmerking voor subsidie.

Welke onderwerpen krijgen subsidie?

 • Oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk.
 • Wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten.
 • Beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten.
 • Verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur.
 • Verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen.
 • Overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot.

Welke projecten krijgen subsidie?

 • Studies of studieprojecten met pilotactiviteiten. Het gaat hier om projecten ter voorbereiding op grootschalige uitvoeringsprojecten, zogenoemde werken. Deze projecten ontvangen over het algemeen een subsidiepercentage van 50% van de projectkosten.
 • Uitvoeringsprojecten. Deze ontvangen subsidiepercentages van 10% tot 50% van de projectkosten. Bijvoorbeeld: projecten met aandacht voor grensoverschrijdende wegdelen ontvangen een percentage van 10%; grensoverschrijdende spoor- en binnenvaartprojecten ontvangen een percentage van 40%. Projecten die telematicatoepassingen inzetten, bijvoorbeeld in de vorm van intelligente transportsystemen, kunnen subsidiepercentages ontvangen tot wel 50%.

Wat is de rol van RVO na subsidietoekenning?

Als uw project CEF-subsidie krijgt moet uw voldoen aan de regels in de subsidieovereenkomst met INEA. De lidstaten en INEA voeren gezamenlijk de monitoring en controle van projecten uit. RVO doet dit in Nederland in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Onderdeel hiervan is het vooraf certificeren van de schriftelijke rapportages aan INEA. Bij de eindrapportage houdt dit onder meer een controle in van het financiële deel. Daarnaast moet u RVO toegang verlenen tot het project voor monitoring en controle.

Aanvragen

Op dit moment staat één CEF Transport call open. Hoe u hiervoor projecten indient en meer informatie over het aanvraagproces vindt u op CEF Transport Blending facility.

2e reflow call

In december verwachten we een 2e reflow call. Deze call is bedoeld om de uitvoering van grote transportinfrastructuurprojecten voor te bereiden. U kunt daarbij denken aan onderzoeken voor vergunningen, maken van berekeningen of een technisch ontwerp, maar ook aan kosten- en batenanalyses of verkeersprognoses. Het gaat onder meer om de voorbereiding van aanleg of upgraden van spoorverbindingen, verbeteren van vaarwegen, sluizen en navigatie, zeehavens en binnenhavens.

Vooralsnog gaat het alleen om projecten op de vooraf geselecteerde secties op het kernnetwerk uit de CEF-verordening.

Alleen aanvragen waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vooraf instemt, kunnen een projectvoorstel indienen. Check dit voordat u uw aanvraag helemaal uitwerkt door een projectideeformulier in te sturen. U krijgt dan binnen een week of twee een indicatie of het ministerie kan instemmen met uw aanvraag als deze is uitgewerkt. In onderstaande downloads leest u hierover meer.

Als er meer bekend is over de call vindt u de informatie op deze pagina.

Toets uw projectidee

Laat voordat u een aanvraag indient uw projectidee bij ons toetsen. Dit doet u via het projectideeformulier.

Voor de 4e sluitingsdatum van 13 november 2020 ontvangen wij dit formulier graag van u. We streven ernaar om u binnen 1 week duidelijkheid te geven over hoe het ministerie tegen uw idee aankijkt.

Een Engelstalig projectideeformulier vindt u bij de downloads onderaan deze pagina.

Achtergrond

TEN-T is het beleidsprogramma dat bij CEF Transport hoort. Op het TEN-T-netwerk zijn 9 kernnetwerkcorridors vastgesteld. Dit zijn de belangrijkste transportroutes door Europa over de weg, het water en het spoor, inclusief de belangrijkste (lucht)havens. 3 van de 9 corridors lopen door Nederland.

De Europese Commissie bouwt met CEF Transport aan het kernnetwerk en het uitgebreide transportnetwerk voor goederen en reizigers in Europa. Zo worden de belangrijkste knooppunten, overslagterminals, (lucht)havens en steden verbonden. Binnen de oproepen is steeds meer aandacht voor duurzaam, veilig en slim transport en reizigersvervoer.

CEF Transport en het TEN-T-beleid zijn ontwikkeld om knelpunten in het Europese transportnetwerk op te lossen. Dat kan door:

 • de spoor- en treinsystemen in een grensgebied op elkaar af te stemmen, zodat treinverkeer sneller en gemakkelijker de grens kan passeren;
 • een vaarweg te verbeteren, zodat transport van goederen efficiënter verloopt;
 • innovatie en energiebesparing.
logo cef eu

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.