Connecting Europe Facility (CEF) Transport | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Connecting Europe Facility (CEF) Transport

20-04-2021

Heeft u een voorstel voor het verbeteren van het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T)? Dan is een financiële bijdrage vanuit CEF Transport mogelijk. Jaarlijks doet de Europese Commissie een oproep voor nieuwe projectvoorstellen. We verwachten het definitieve besluit over de nieuwe budgetperiode (2021-2027) in mei en de opening van de eerstvolgende call in juni.

CEF Transport staat open voor overheden (Rijk, provincies, gemeenten) en het bedrijfsleven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven). Een project komt alleen in aanmerking voor CEF Transport als hiervoor ondersteuning is van de landen waar de projectuitvoerders gevestigd zijn.

Wat is CEF Transport?

De Connecting Europe Facility (CEF) is een financieringsinstrument van de Europese Unie (EU) voor meer groei, banen en concurrentievermogen. De EU stimuleert hiermee gerichte investeringen die de ontwikkeling van adequate trans-Europese transportnetwerken ondersteunen. Deze netwerken zijn onderling verbonden, duurzaam en efficiënt.

Wat is de rol van RVO?

Nederlandse partijen die een project willen indienen, moeten zich bij ons melden. Wij ondersteunen bij het beoordelen, controleren en monitoren van projecten en adviseren het ministerie en de Europese Commissie over het beleidsproces. Wij zijn betrokken bij het certificeren van rapportages aan de European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), dat de regels voorschrijft waar gesubsidieerde projecten dienen te voldoen.

Onder de kop 'Actuele call' op deze pagina gaat u verder naar de aanvraagpagina's van de calls, zodra er openstaande calls zijn. Bekijk het overzicht van de uitgevoerde projecten op het Nederlandse deel van het TEN-T sinds 2014.

Budget

CEF Transport had voor de periode 2014 tot 2020 ruim € 24 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. Dit blijft in de komende periode (2021-2027) naar verwachting ongeveer gelijk.

Voorwaarden

Projecten die zich richten op het verbeteren en versterken van het TEN-T netwerk, komen in aanmerking voor subsidie.

Welke onderwerpen krijgen subsidie?

 • Oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk.
 • Wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten.
 • Beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten.
 • Verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur.
 • Verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen.
 • Overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot.

Welke projecten krijgen subsidie?

 • Studies of studieprojecten met pilotactiviteiten. Het gaat hier om projecten ter voorbereiding op grootschalige uitvoeringsprojecten, zogenoemde werken. Deze projecten ontvangen over het algemeen een subsidiepercentage van 50% van de projectkosten.
 • Uitvoeringsprojecten. Deze ontvangen subsidiepercentages van 10% tot 50% van de projectkosten. Bijvoorbeeld: projecten met aandacht voor grensoverschrijdende wegdelen ontvangen een percentage van 10%; grensoverschrijdende spoor- en binnenvaartprojecten ontvangen een percentage van 40%. Projecten die telematicatoepassingen inzetten, bijvoorbeeld in de vorm van intelligente transportsystemen, kunnen subsidiepercentages ontvangen tot wel 50%.

Actuele call

We verwachten het definitieve besluit over de nieuwe budgetperiode (2021-2027) in mei en de opening van de eerstvolgende call in juni.

In de volgende programmaperiode 2021-2027 is de verwachting dat er meer nadruk ligt op infrastructuur en de volwassenheid van projecten. Zodra het nieuwe werkprogramma is gepubliceerd vindt u hier de link naar het werkprogramma.

Toets uw projectidee

Laat voordat u een aanvraag indient uw projectidee bij ons toetsen. Dit doet u via het projectideeformulier.

U krijgt dan binnen een week of 2 feedback op uw project en een indicatie of het ministerie kan instemmen met uw aanvraag als deze is uitgewerkt.

Een Engelstalig projectideeformulier vindt u bij de downloads onderaan deze pagina.

Achtergrond

TEN-T is het beleidsprogramma dat bij CEF Transport hoort. Op het TEN-T-netwerk zijn 9 kernnetwerkcorridors vastgesteld. Dit zijn de belangrijkste transportroutes door Europa over de weg, het water en het spoor, inclusief de belangrijkste (lucht)havens. 3 van de 9 corridors lopen door Nederland.

De Europese Commissie bouwt met CEF Transport aan het kernnetwerk en het uitgebreide transportnetwerk voor goederen en reizigers in Europa. Zo worden de belangrijkste knooppunten, overslagterminals, (lucht)havens en steden verbonden. Binnen de oproepen is steeds meer aandacht voor duurzaam, veilig en slim transport en reizigersvervoer.

CEF Transport en het TEN-T-beleid zijn ontwikkeld om knelpunten in het Europese transportnetwerk op te lossen. Dat kan door:

 • de spoor- en treinsystemen in een grensgebied op elkaar af te stemmen, zodat treinverkeer sneller en gemakkelijker de grens kan passeren;
 • een vaarweg te verbeteren, zodat transport van goederen efficiënter verloopt;
 • innovatie en energiebesparing.
logo cef eu

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.