CEF Transport Blending facility | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

CEF Transport Blending facility

11-01-2021

Met de call CEF Transport Blending facility roept de Europese Commissie projectuitvoerders op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan een ecologische, duurzame en efficiënte Europese transportsector. De Commissie nodigt daarnaast private en publieke investeerders uit om mee te investeren in deze projecten.

De CEF Transport Blending facility is een innovatieve aanpak, die op 2 gebieden de agenda van de Europese Commissie voor een schoon en digitaal transportsysteem ondersteunt. Dit gebeurt door:

  • de implementatie van het European Railway Traffic Management System (ERTMS); en
  • de inzet van alternatieve brandstoffen.

De Blending facility is een nieuw instrument onder de Connecting Europe Facility voor Transport. Een aanvraag indienen kan alleen via een zogenoemde Implementing Partner. Dat kan de European Investment Bank (EIB) zijn of een nationale investeringsbank of -instelling. Deze moet vooraf een financieringsgoedkeuring afgeven.

Nederlandse bedrijven die een project willen indienen, moeten zich melden bij RVO.nl. Wij coördineren het traject voor de Nederlandse ondersteuning via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Budget

Voor deze doorlopende oproep is € 99 miljoen beschikbaar voor ERTMS-projecten en € 99 miljoen voor de uitrol van schone brandstoffen.

Maximale subsidiepercentages

  • Bij ERTMS-projecten wordt de hoogte van de subsidie bepaald op basis van een forfaitair bedrag per kilometer spoorweg of per locomotief. Daarnaast wordt meegewogen of het om prototyping of seriële inbouw gaat. Er gelden hiervoor dus geen subsidiepercentages.
  • Bij de uitrol van schone brandstoffen gelden verschillende subsidiepercentages voor verschillende typen brandstof en voor investeringen in infrastructuur of in voertuigen en schepen. Deze percentages wisselen van van 10 tot 20%.

Voorwaarden

Uitgebreide informatie over de voorwaarden en procedures vindt u op de website van de Innovation and Networks Executive Agency (INEA). Dit is de uitvoerder namens de Europese Commissie.

Aanvragen

Een aanvraag indienen gaat in 2 stappen:

  1. De projectuitvoerder plaatst zijn aanvraag in het indienportal van INEA.
  2. De Implementing Partner maakt de aanvraag compleet en stuurt het aanvraagrapport naar INEA. Daarmee dient hij formeel de aanvraag in.

U kunt uw aanvraag voor de CEF Transport Blending facility doorlopend indienen vanaf 15 november 2019. Daarvoor moet u eerst een akkoord hebben van de Implementing Partner en instemming van de Nederlandse overheid.

De eerste sluitingsdatum voor projectuitvoerders was 14 februari 2020. Vervolgens er is elke 3 maanden een sluitingsdatum:

  • 15 mei 2020
  • 28 augustus 2020
  • 20 november 2020
  • 15 februari 2021

De sluitingsdatum voor de Implementing Partners ligt steeds een maand na de sluitingsdatum voor de projectuitvoerders. Als het budget eerder is uitgeput, vervallen de sluitingsdata na de uitputting.

Toets uw projectidee

Laat voordat u een aanvraag indient uw projectidee bij ons toetsen. Dit doet u via het projectideeformulier.

Voor de 5e sluitingsdatum van 15 februari 2021 ontvangen wij dit formulier graag van u. We streven ernaar om u binnen 1 week duidelijkheid te geven over hoe het ministerie tegen uw idee aankijkt.

Een Engelstalig projectideeformulier vindt u bij de downloads onderaan deze pagina.

Aanvraagproces

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondertekent de voorstellen namens de Nederlandse overheid. De EU vraagt dit om zeker te zijn dat de projectvoorstellen passen binnen het Nederlandse beleid.
 
Wij zorgen ervoor dat de juiste handtekening op het voorstel komt. Om op tijd de aanvraag bij INEA in te dienen, is het belangrijk om de planning hieronder aan te houden. Projectuitvoerders moeten zelf contact leggen met Implementing Partners en hulp krijgen van de EIB Advisory Hub via eiah@eib.org.
 
Laat ons zo vroeg mogelijk weten welk projectidee u wilt uitwerken tot een aanvraag. We leggen dit idee voor aan het ministerie. We willen daarmee voorkomen dat u tijd stopt in een idee dat het ministerie uiteindelijk niet ondertekent.
 
Om uw voorstel te kunnen bekijken is het nodig dat u ons als meelezer toegang geeft tot uw aanvraag in het indienportal e-Submission van INEA. Als u dat wilt, voorzien wij uw voorstel van commentaar, zodat u het kunt verbeteren.
 
Wij zorgen ervoor dat u per mail een scan ontvangt van het ondertekende aanvraagformulier. Het origineel sturen wij u toe of kunt u bij ons ophalen. U moet er zelf voor zorgen dat de aanvraag op tijd in de indienportal staat.

Kalender

Achtergrond

De Connecting Europe Facility (CEF) is een financieringsinstrument van de Europese Unie (EU) voor meer groei, banen en concurrentievermogen. De EU stimuleert hiermee gerichte investeringen die de ontwikkeling van adequate trans-Europese transportnetwerken ondersteunen. Deze netwerken zijn onderling verbonden, duurzaam en efficiënt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.