Service menu right

FAQ Cetsi en PSR

Veelgestelde vragen

Ik heb mijn aanvraag ingediend, wanneer ontvang ik de subsidie?

Betalingen volgen binnen 2 weken na het verzenden van de beschikkingen. Voor gemeenten en provincies gelden andere termijnen.

Ik heb mijn aanvraag ingediend, maar ik wil deze aanvraag toch intrekken?

Dien een verzoek tot intrekking van de subsidieaanvraag in bij RVO.nl. Dit kan per mail via psr@rvo.nl onder vermelding van het referentienummer dat op de verleningsbeschikking (of brief aan gemeenten en provincies) staat.

Ik heb mijn aanvraag ingediend voor NSR, maar wil deze indienen bij NWE. Wat moet ik doen?

Dien een verzoek tot wijziging van de subsidie in bij RVO.nl. Dit kan aan de hand van:

  • een wijzigingsformulier (downloaden via subsidiespelregels)
  • per mail via psr@rvo.nl onder vermelding van het referentienummer op de verleningsbeschikking (of brief aan gemeenten en provincies)

Krijg ik een beschikking?

Situatie 2: Ik ben een gemeente/provincie en heb PSR/CETSI aangevraagd.

Nee, gemeenten en provincies ontvangen een brief (geen beschikking) van RVO.nl. Hierin leggen we uit wanneer de aanvrager in aanmerking komt voor een decentrale uitkering.
Volgens de Financiële Verhoudingswet kan RVO.nl niet rechtstreeks betalingen aan lagere overheden doen.

Is het geld dat via de decentralisatie uitkering in het gemeentefonds wordt gestort ook gelabeld of is de PSR /CETSI uitkering op de begroting gespecificeerd?

Situatie 2: Ik ben een gemeente/provincie en heb PSR/CETSI aangevraagd.


Het ministerie van Infrastructuur en Mileu stuurt een overboekingsformulier naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een korte tekst voor de circulaire (‘…in het kader van X ontvangt provincie/gemeente in jaar Y eenmalig Z euro’). BZK verwerkt de mutaties en kondigt per circulaires (mei, september, december) aan dat een lagere overheid in aanmerking komt voor een decentrale uitkering in het kader van INTERREG.

Klopt het dat ik geen voorschot van 25.000 euro ontvang voor PSR?

Situatie 2: Ik ben een gemeente/provincie en heb PSR/CETSI aangevraagd.

Ja dat klopt, betaling volgt na de geleverde prestatie, per decentrale uitkering achteraf. Conform artikel 11 tweede lid van de Projectstimuleringsregeling Interreg V ontvangen gemeenten en provincies geen voorschot van 100%.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.