Gesloten voor aanvragen

Compensatie voor viskwekerijen

Gepubliceerd op:
29 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
21 oktober 2020

Bent u viskweker en kweekt u op land voor menselijke consumptie? Door de coronamaatregelen kunt u minder inkomsten hebben, bijvoorbeeld doordat u minder aquacultuurdieren verkoopt. Met deze subsidie krijgt u een compensatie voor de gemiste omzet.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Door het coronavirus is de markt voor Nederlandse aquacultuurproducten voor een groot deel weggevallen. Met deze subsidie wil de overheid de economische gevolgen kleiner maken.

De subsidie heet officieel Subsidie tijdelijke vermindering van productie of verkoop van aquacultuurdieren door COVID-19.

Voor wie?

Deze subsidie is voor aquacultuurproductiebedrijven. Zij kweken, houden of telen aquacultuurdieren. Het bedrijf kan een publiek- of privaat bedrijf zijn en hoeft geen winstdoel te hebben.

Kwekerijen zijn gebouwen, gesloten ruimte(s) of installaties van een aquacultuurproductiebedrijf. Hier kweekt het bedrijf aquacultuurdieren om te verkopen. Een uitzondering zijn bedrijven die wilde waterdieren voor menselijke consumptie verzamelen of vangen. De dieren blijven hier tot de slacht en krijgen geen voer.

Budget

Voor deze subsidie is € 1,5 miljoen beschikbaar. 75% hiervan komt uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Het andere deel wordt nationaal gefinancierd.

Hoeveel subsidie

U krijgt maximaal 5% vergoed van uw omzet in 2019. U krijgt alleen subsidie over de omzet uit activiteiten voor aquacultuurproductie.

Wordt er meer subsidie aangevraagd en toegekend dan het budget van € 1,5 miljoen? Dan verlagen wij het subsidiepercentage van 5%. We verlagen dit tot een percentage waarbij alle aanvragers subsidie kunnen krijgen.

Voorwaarden

Om de subsidie te krijgen, moet u zich aan een aantal voorwaarden houden.

Wilt u weten waar de regels staan in de wet? Kijk op Regelgeving EFMZV.

Na uw aanvraag

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij eerst of deze compleet is. Hierna krijgt u bericht van ons. Missen er gegevens of bewijzen? U heeft 14 dagen de tijd om deze informatie aan te leveren.

U krijgt de beslissing binnen 13 weken nadat wij uw complete aanvraag hebben ontvangen. Hierin staat het definitieve subsidiebedrag. U krijgt dit bedrag in één keer op uw rekening als wij uw aanvraag goedkeuren.

U kunt voor deze subsidie geen voorschot aanvragen.

In opdracht van:
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?