Service menu right

COST: Europese samenwerking in wetenschap en techniek

Wilt u op internationaal niveau vraagstukken onderzoeken en oplossen? Het netwerk COST kan u daarbij helpen. De vraagstukken moeten voor verschillende landen een gelijke strekking hebben en een basis vormen voor harmonisatie en regelgeving.  U bepaalt het onderwerp van een COST-actie. COST financiert coördinatiekosten zoals reis- en verblijfkosten en kosten voor verspreiding.

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) het COST-programma.

Doel COST

Het doel is het coördineren en afstemmen van nationaal gefinancierd onderzoek dat fundamenteel en/of precompetitief van aard is, gericht op vreedzame doeleinden. Dat gebeurt in projecten, ofwel ‘acties’ (een COST begrip). De onderzoeker bepaalt het onderwerp van een COST-actie (bottom-up).

Deelnemen COST

Een nieuw COST voorstel kunt u het hele jaar indienen. Er zijn 2 voorstelrondes per jaar. Voorstellen moet u indienen via de e-COST submission tool. Meer informatie over het indienen en de voorwaarden vindt u op de de website van COST.

Als Nederlandse onderzoeker kunt u ook deelnemen aan een lopende COST-actie via het Management Comité of via een werkgroep.

Regels deelname

Kenmerken van COST zijn flexibele regelgeving en vrije uitwisseling van resultaten. Ook instituten buiten Europa mogen deelnemen. Financiering is alleen beschikbaar voor coördinatiekosten zoals reis- en verblijfkosten en kosten voor disseminatie.

Hoge deelname Nederlandse onderzoekers

Er lopen nu ongeveer 300 COST-acties en aan de meeste doen wel 1 of meerdere Nederlandse onderzoekers mee. Voorbeelden van COST Actions met Nederlandse coördinatoren:

  • COST Action CA 15210 -  European Network for Collaboration on Kidney Exchange Programmes (ENCKEP)
    Het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van het Erasmus coördineert deze actie op het terrein van het ruilen van nieren. Doel is o.a. het uitwisselen van best practices van nationale zogenaamde cross-over programma’s.
  • COST Action CA15114 - Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI)
    Zuyd Hogeschool heeft de leiding over een actie die onderzoek doet naar de impact van het gebruik van antimicrobiële (nano-)coatings op het voorkomen van infecties in zorginstellingen.

COST in de praktijk

Lees het praktijkverhaal 'Speciale coating als wapen tegen ziekenhuisinfecties', over onderzoek dat ondersteund is door het COST programma.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit programma? Bekijk de EU-website van COST.

Nationale COST-coördinator: Anna Goedhart, cost@rvo.nl

COST is aanvullend op Horizon 2020.