Deelnemen aan lopende COST-actie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Deelnemen aan lopende COST-actie

26-10-2018

Als Nederlandse onderzoeker kunt u deelnemen aan een lopende COST-actie via het Management Comité of via een werkgroep.

Een overzicht van de COST-acties vindt u op de COST-website.

Deelname aan het Management Comité

Elke COST-actie heeft een Management Comité (MC), samengesteld uit de officieel aangemelde afgevaardigden van de deelnemende COST-lidstaten. Het MC heeft de supervisie en coördineert de goede uitvoering van de COST-actie.

Elk COST-land mag 2 afgevaardigden (MC-leden) en 3 plaatsvervangers (MC-substitutes) aanleveren. In uitzonderlijke gevallen mag een COST-land meer plaatsvervangers nomineren. Het COST-land dat de actie opstart en de MC-voorzitter levert, mag 1 extra MC-lid hebben. Het profiel van de MC-leden moet zodanig zijn dat zij actief kunnen deelnemen aan één of meerdere werkgroepen van de actie.

Een minimale Nederlandse vertegenwoordiging in het MC is vereist. Dan kunnen Nederlandse partners deelnemen aan onder andere de werkgroepen en internationale bijeenkomsten van de actie, met vergoeding van hun reis- en verblijfkosten door COST.

Deelname aan een werkgroep

De uitvoering van een COST-actie verloopt via verschillende werkgroepen (meestal 2 tot 4) waarbinnen een klein aantal onderzoekers werken rond specifieke taken. Hierin zitten niet alleen de leden van het MC. Er kunnen ook nog andere onderzoekers van de deelnemende COST-lidstaten deelnemen.

Nominatie criteria MC-leden

De volgende criteria gelden voor de nominatie van een MC-lid en MC-substitute:  

  • Kandidaten die hoofd- of secundaire aanvrager (main proposer en secondary proposer) zijn, krijgen voorrang.
  • Als het aantal kandidaten groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, overlegt u eerst onderling over de posities. Vraag vervolgens de voorzitter van de actie/hoofd aanvrager om zijn mening en feedback.
  • Relevante expertise op het terrein van de actie. Geschiktheid wordt beoordeeld op basis van het CV en/of publicatielijst.
  • Voorgenomen deelname aan de activiteiten van de actie (beschrijving van de activiteiten die uitgevoerd zullen worden in de werkgroepen).
  • Bij nominatie gelden de COST-policies. Er is een voorkeur voor Early Career Investigators (jonge onderzoekers) en er wordt rekening gehouden met een evenwichtige man/vrouw verhouding in de samenstelling van het MC.
  • Bij voorkeur zijn er 2 verschillende instellingen betrokken via de 2 MC-leden.
  • Huidige deelname aan lopende COST-acties. Het maximum aantal deelnamen aan lopende COST-acties is 3.

Duur nominatieprocedure MC-leden

Na goedkeuring van nieuwe acties door de COST Association, informeert de COST National Coordinator (CNC) de hoofd- en secundaire aanvrager. Kandidaten die geen secundaire aanvrager zijn (van buiten het netwerk) moeten eerst contact opnemen met de hoofdaanvrager of zij MC-lid kunnen worden.
MC-leden worden zoveel mogelijk genomineerd voor de eerste Management Committee meeting. Na toesturen van uw aanmeldformulier of contact over deelname aan het MC met de CNC, kan het een aantal weken duren voordat u wordt geïnformeerd over uw nominatie. Als een COST-actie meer dan een jaar loopt, kan de nominatie nog langer duren omdat het zittende MC via e-voting akkoord moet geven voor de nominatie.

Wanneer kunt u deelnemen?

Aanvragen voor deelname aan een COST-actie indienen kan in principe op elk ogenblik, maar bij voorkeur bij de start van een actie.

Hoe kunt u deelnemen?

Wilt u deelnemen aan het MC van een COST-actie? Vul dan het aanvraagformulier (onder Download) in en mail dit samen met uw CV naar cost@rvo.nl.

Als de COST-actie al meer dan 1 jaar loopt, dan moet u toestemming vragen aan de voorzitter van het MC voor de betrokken COST-actie.

Deelnemen aan een werkgroep is alleen mogelijk als er al een Nederlandse vertegenwoordiger in het MC is aangesteld. U hoeft in dat geval geen aanvraagformulier in te dienen. U kunt zich dan rechtstreeks richten tot de Nederlandse vertegenwoordiger in het MC of tot de voorzitter van de actie.

Download:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.