Creative Twinning | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Creative Twinning

Gesloten
02-09-2021

Is uw bedrijf of ngo een culturele organisatie? En wilt u met culturele activiteiten in de landen grenzend aan de Europese Unie bijdragen aan sociale verbinding? Dan kunt u misschien subsidie krijgen vanuit de subsidieregeling Creative Twinning 2018-2020.

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Creatieve activiteiten aan de grenzen van Europa

In de landen die grenzen aan de EU staan culturele vrijheden onder grote druk. En daarmee de relatie tussen deze landen en Europa. Creatieven en kunstenaars raken er geïsoleerd. Het wordt er ook steeds moeilijker om deel te nemen aan een divers cultureel leven, vooral in landen met grote aantallen vluchtelingen en migranten. Het voeren van een open dialoog over culturele verschillen maakt soms plaats voor culturele confrontaties, en er vindt zelfs doelbewuste cultuurvernietiging plaats.

De regeling Creative Twinning helpt bij het ontwikkelen van culturele activiteiten in de landen grenzend aan de EU. Activiteiten die zorgen voor sterkere onderlinge banden, meer vertrouwen en betere communicatie tussen Nederland en deze landen.

Een Creative Twinning-project draagt bij aan:

  • een krachtiger lokale cultuursector, gericht op maatschappelijke innovatie;
  • meer cultuurparticipatie door jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar;
  • een veiliger en duurzamer leefomgeving in steden;
  • duurzaam behoud van lokaal cultureel erfgoed.

De culturele activiteiten zijn gericht op jongeren tussen de 15 en 24 jaar, in landen aan de grenzen van de Europese Economische Ruimte. De activiteiten dragen bij aan inclusiviteit van specifieke groepen jongeren in deze landen. Dit kunnen activiteiten zijn op het gebied van de beeldende kunst, podiumkunsten, film en letteren. Maar ook multidisciplinaire kunstvormen, cultureel erfgoed, en de ontwerpsectoren architectuur, design en nieuwe media.

Presentatie en Q&A's informatiebijeenkomst

Op maandag 22 januari 2018 was er een voorlichtingsbijeenkomst over Creative Twinning. Bekijk de presentatie (pdf) en de Q&A's (pdf) van de informatiebijeenkomst.

Voorwaarden

Samenwerking is een belangrijk onderdeel van Creative Twinning-projecten. Deze regeling draait namelijk om het vergroten van het vertrouwen en het stimuleren van de communicatie tussen Nederland en de grenslanden van de EU. Een voorwaarde voor subsidie vanuit Creative Twinning is dan ook dat uw organisatie samenwerkt in een samenwerkingsverband (alliantie). Lees meer over de voorwaarden voor samenwerking.

Welke landen?

Creative Twinning staat open voor projecten in landen aan de grenzen van de Europese Unie. Deze landen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

Libanon, Mali en de Palestijnse gebieden zijn uitgesloten als doellanden voor deze regeling.

Projecten Creative Twinning

In 2018 ondersteunden we 5 internationale projecten:

Bekijk het totaaloverzicht van projecten die wij uitvoeren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Na uw aanvraag

Voor lopende projecten moet de penvoerder aan ons rapporteren over de voortgang. Deze rapportagemomenten zijn vastgelegd in de verlengingsbeschikking. U vindt de formulieren voor uw voortgangsrapportage en eindrapportage op de pagina Creative Twinning (Engelstalig) onder Project administration.

Uw voortgangs- of eindrapportage maken

Achtergrond

Met de subsidieregeling Creative Twinning subsidieert de Nederlandse overheid culturele activiteiten in de landen grenzend aan de EU. Dat moet leiden tot meer stabiliteit in die landen en bijdragen aan een bloeiende cultuursector met maatschappelijke betekenis. Creative Twinning verbindt mensen met verschillende culturele achtergronden.

De subsidieregeling Creative Twinning is opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De beleidsregels voor Creative Twinning vindt u in de Staatscourant.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.