Service menu right

DEI+: CO₂-reductie industrie

Tijdelijk gesloten

Bent u een ondernemer en of eindgebruiker die investeert in innovatieve CO2-reducerende maatregelen in de industrie, alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Alleen voor het subthema Circulaire economie staat de aanvraag nog open vanaf 1 augustus 2019 tot en met 22 september 2020, 17:00 uur. Voor de andere subthema's is de regeling tijdelijk gesloten.

Thema CO2-reductie industrie

Het thema CO2-reductie industrie ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief verminderen van de CO2-emissies richting 2030. Een pilotproject is een proefproject waarin innovatieve CO2-reducerende maatregelen worden getest in omgevingen die representatief zijn voor de praktijk. Binnen CO2-reductie kunt u op 4 onderdelen focussen:

 • recycling en hergebruik van afval (circulaire economie)
 • infrastructuur, CC(U)S – Carbon Capture
 • utilisation and storage
 • overige CO2-reducerende maatregelen

Budget

Subsidiebudget DEI+ CO2-reductie industrie

ProgrammalijnPeildatumBudgetVerleendIn behandelingBeschikbaar
CO2-reductie industrie10-07-2019€ 23.740.000€ 1.872.122€ 25.616.026-           
Circulaire economie11-11-2019€ 44.000.000€ 1.742.705    € 23.167.269€ 19.090.026

Voorwaarden

De uitgebreide voorwaarden voor deze subsidie verschillen per onderdeel. U leest daar alles over in de handleiding.

Circulaire economie

Een van de subthema's van de DEI+ CO2-reductie industrie is het thema Circulaire Economie. Hieronder vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie, en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie. Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten.

Recycling van afval gaat over nuttige toepassingen waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen. Die nieuwe producten mogen het oorspronkelijke of een ander doel hebben.

De bewerking van organisch afval komt ook in aanmerking voor deze regeling. Energieterugwinning en het opwerken van materialen tot brandstof of opvulmateriaal zijn uitgesloten.

Hergebruik draait om producten of componenten die geen afvalstoffen zijn en die opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij waren bedoeld. Het moet gaan om recycling en hergebruik van afval dat andere ondernemingen produceerden.

Bij biobased grondstoffen gaat het om het vervangen van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong door grondstoffen van biotische oorsprong (biobased). Het uiteindelijke product moet voldoen aan de voorschriften van de ‘Single Use Plastics’-richtlijn. Hiermee stimuleren we het ontwikkelen van meervoudig bruikbare (‘multi use’), niet afbreekbare producten.

Lees meer over het subthema Circulaire economie.

Infrastructuur

Bij het subthema Infrastructuur gaat het om energie-infrastructuur voor:

 • elektriciteit in steungebieden
 • gas in steungebieden
 • CO2 in steungebiedeon overige infrastructuur

CCUS - alleen pilotprojecten

Om tijdige en kostenefficiënte verduurzaming te bereiken, lijkt CCS in de energie-intensieve industrie een noodzakelijke overbruggingstechnologie. Op de korte tot middellange termijn verwachten we dat CCUS een belangrijke rol gaat spelen in de verduurzaming van de energie-intensieve industrie, door de afgevangen CO2 zowel op te slaan als te hergebruiken.

Binnen dit subthema kunnen technieken binnen de hele CC(U)S-keten in aanmerking komen. De regeling onderscheidt de volgende onderdelen van de keten:

 • afvang
 • transport
 • hergebruik
 • opslag

Van belang voor deze projecten is dat deze een aanmerkelijke verbetering van kosten, efficiency en betrouwbaarheid van producten en diensten voor CC(U)S mogelijk maken.

Welke projecten vallen niet binnen dit subthema?

 • Projecten die zich richten op tijdelijke opslag of permanente opslag van CO2 op land
 • Installaties met als enige doel de productie van elektriciteit of warmte uit fossiele brandstoffen

Overige CO₂-reducerende maatregelen

Onder deze regeling vallen ook CO2-verminderende maatregelen die niet vallen onder de bovengenoemde subthema's en die niet gaan over energie-efficiëntie of hernieuwbare energieopwekking. Wanneer de gedemonstreerde innovatie het niveau van milieubescherming van de ondernemer zelf verhoogt, kan die voor dit onderdeel een aanvraag indienen.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen vanaf 1 augustus 2019 tot en met 22 september 2020, 17:00 uur.. Vraag CO2-reductie DEI+ aan

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder de subsidie Hernieuwbare energie? Op mijn.rvo.nl kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen of een vaststelling aanvragen.