Service menu right

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2020

Wilt u minder energie gaan verbruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee CO2-emissiereductie wordt gerealiseerd? Investeert u in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Dan kunt u subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen de regeling DEI+.

In een pilotproject kunt u een nieuwe technologie testen en verbeteren in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft. 

De projecten moeten innovatief zijn. Bij pilotprojecten kijken we daarvoor naar de internationale stand van de techniek. Voor demonstratieprojecten geldt dat maximaal 2 keer eerder subsidie mag zijn gegeven voor een zelfde soort installatie vanuit de Topsector Energie-regelingen.

De DEI+ staat open voor bedrijven in Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustasius en Saba)

  Thema’s DEI+ 2020

  Binnen de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) kennen we diverse thema’s:

  • Energie-innovatie
  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
  • Lokale infrastructuur
  • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
  Lees meer over de Thema’s van DEI+ 2020.
  Meer over het thema aardgasvrij vindt u op DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen 2020

  Budget

  Het beschikbare budget voor deze thema’s is € 86,1 miljoen. Voor 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' is een apart budget van € 9 miljoen beschikbaar.

  Looptijd projecten thema's

  • Voor de projecten geldt een looptijd van maximaal 4 jaar.
  • Voor projecten onder het thema Circulaire economie zijn er 2 openstellingen. Voor projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie aanvragen, geldt een maximale looptijd tot eind 2020. Voor projecten die € 3 miljoen of meer aanvragen geldt een looptijd van maximaal 4 jaar.
  SubsidieregelingPeildatumBudgetVerleendIn behandelingBeschikbaar   
  Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 202024-2-2020€ 86.100.000€ 0€ 30.920.137€ 55.179.863

   

  Aanvragen

  U kunt DEI+ 2020 aanvragen van 15 januari 2020, 9:00 uur tot en met 7 januari 2021, 17.00 uur via mijnrvo.nl. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

  Projectidee toetsen

  Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

  Na uw aanvraag

  Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin het besluit of u al dan niet subsidie ontvangt voor het project. Als u geen subsidie krijgt, is in de brief de reden van afwijzing opgenomen. Als er wel subsidie toegekend wordt, staan in de brief de details over de betaling en wordt vermeld welke verplichtingen u als subsidieontvanger heeft.

  Projectbeheer

  • Als uw project subsidie heeft gekregen en langer dan 12 maanden duurt, dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.
  • Heeft u een aanvraag gedaan en wijzigen uw gegevens, zoals uw bankrekening of uw e-mailadres? Geef die dan zo snel mogelijk aan ons door.

  Vaststelling aanvragen

  U ontvangt de rest van uw subsidie nadat wij uw vaststelling hebben ontvangen. Dit doet u met het vaststellingsformulier op mijn.rvo.nl.

  Vaststelling aanvragen

  Praktijkvoorbeeld Black Bear Carbon

  Bandenrecyclebedrijf Black Bear Carbon bouwde met de DEI+ een revolutionaire fabriek om autobanden milieuvriendelijk te recyclen. Bekijk de video.