Service menu right

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2020

01-12-2020

Wilt u minder energie gaan verbruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee CO2-emissiereductie wordt gerealiseerd? Investeert u in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Dan kunt u subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen de regeling DEI+.

In een pilotproject kunt u een nieuwe technologie testen en verbeteren in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft. 

De projecten moeten innovatief zijn. Bij pilotprojecten kijken we daarvoor naar de internationale stand van de techniek. Voor demonstratieprojecten geldt dat maximaal 2 keer eerder subsidie mag zijn gegeven voor een zelfde soort installatie vanuit de Topsector Energie-regelingen.

De DEI+ staat open voor bedrijven in Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustasius en Saba).

Thema’s DEI+ 2020

Binnen de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) kennen we diverse thema’s:

  • Energie-innovatie
  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
  • Lokale infrastructuur
  • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Lees meer over de Thema’s van DEI+ 2020.

Budget

Het beschikbare budget voor deze thema’s is € 86,1 miljoen. Voor 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' is een apart budget van € 9 miljoen beschikbaar.

Looptijd projecten thema's

  • Voor de projecten geldt een looptijd van maximaal 4 jaar.
  • Voor projecten onder het thema Circulaire economie zijn er 2 openstellingen. Voor projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie aanvragen, geldt een maximale looptijd tot eind 2020. Voor projecten die € 3 miljoen of meer aanvragen geldt een looptijd van maximaal 4 jaar.

Budgetoverzicht

SubsidieregelingPeildatumBudgetVerleendIn behandelingBeschikbaar* 
Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 202030-11-2020€ 86.100.000€ 50.233.921€ 108.827.454€ 0

* Indienen is nog steeds zinvol. Niet alle aanvragen die in behandeling zijn, zullen worden goedgekeurd. Het budget is overtekend, maar het is mogelijk dat niet alle ingediende aanvragen gehonoreerd worden.

Aanvragen

U kunt DEI+ aanvragen van 15 januari 2020, 09.00 uur tot en met 7 januari 2021, 17.00 uur via mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning 1. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Bekijk het aanvraagproces: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Praktijkvoorbeeld Black Bear Carbon

Bandenrecyclebedrijf Black Bear Carbon bouwde met de DEI+ een revolutionaire fabriek om autobanden milieuvriendelijk te recyclen. Bekijk de video.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.