Aanvraagproces Demonstratie Energie en klimaatinnovatie (DEI+) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aanvraagproces Demonstratie Energie en klimaatinnovatie (DEI+)

04-05-2021

U wilt subsidie aanvragen voor de regeling Demonstratie Energie en klimaatinnovatie (DEI+).

Bekijk hoe het aanvraagproces verloopt. Van voorbereiden en aanvragen tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Aanvragen

 • De subsidie DEI+ vraagt u aan van 18 januari 2021, 09:00 uur tot 7 januari 2022, 17:00 uur.
 • De subsidie DEI+: Circulaire economie vraagt u aan van 14 juni 2021, 09:00 uur tot 7 januari 2022, 17:00 uur.

Om in te loggen op het aanvraagportaal heeft u eHerkenning niveau 3 nodig mét de juiste machtiging. Lees meer over eHerkenning en machtigingen.

Uw aanvraag direct regelen

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Deze vindt u op mijn.rvo.nl:

 • Wij beoordelen uw subsidieaanvraag inhoudelijk op basis van het projectplan.
 • In de begroting geeft u aan wat de verwachte kosten zijn en hoeveel subsidie u wilt aanvragen.
 • U stuurt een financieringsplan mee. De gegevens daarvoor worden uitgevraagd in het modelprojectplan en de modelbegroting.
 • Blijven de installaties ook na afloop van het project in bedrijf? Dan moet u een exploitatieberekening mee te sturen. In de exploitatieberekening zet u in ieder geval:
  1. ​​​​​​een specificatie van de investeringskosten van de installatie;
  2. een overzicht van alle kosten en baten;
  3. een berekening van het projectrendement en de terugverdientijd. Wij gaan ervan uit dat u voor infrastructurele investeringsprojecten al zo’n berekening heeft gemaakt voordat u subsidie aanvraagt. Daarom stellen wij hiervoor geen apart format beschikbaar.

Wij raden u aan om stukken die belangrijk zijn voor het project mee te sturen, zoals:

 • rapporten ter onderbouwing van de technische of economische claims die u in het projectplan doet. Bijvoorbeeld rapporten over de resultaten van eerder onderzoek en/of een due diligence rapport;
 • offertes;
 • toezeggingen van de bank of investeerder(s);
 • uitbestedingsovereenkomst(en).

Voor de DEI+ geldt ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’. Volledige aanvragen beoordelen we op volgorde van binnenkomst.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Machtigen

Treedt u op als intermediair of penvoerder? Dan stuurt u bij de aanvraag ook een of meerdere machtigingen mee. De verschillende machtigingsformulieren vindt u op mijn.rvo.nl.

Intermediair

Als intermediair gebruikt u uw eigen inloggegevens voor eHerkenning. U bent intermediair als u namens de penvoerder handelt. Bijvoorbeeld als u bent ingehuurd als subsidieadviseur of om een deel van de activiteiten uit te voeren. U bent ook intermediair als u namens een dochter- of zusterbedrijf aanvraagt, omdat uw groep maar 1 eHerkenningsmiddel heeft. De penvoerder stuurt het aanmeldings- en machtigingsformulier van alle andere deelnemers mee.

Aanmelden en machtigen deelnemer samenwerkingsverband

Deelnemers aan een samenwerkingsverband moeten de penvoerder machtigen om de subsidieaanvraag in te dienen. De penvoerder stuurt een machtigingsformulier in bij de subsidieaanvraag dat iedere deelnemer heeft ondertekend.Heeft u een buitenlandse partner in uw samenwerkingsverband? Dan vult deze het formulier Partner form in. Let op dat de naam van de gemachtigde penvoerder en de projectnaam gelijk zijn aan de gegevens op het aanvraagformulier van de penvoerder. Het formulier moet ondertekend zijn, anders is de machtiging niet geldig.

Machtigen van de penvoerder aan een intermediair

Als penvoerder kunt u een intermediair machtigen om voor het samenwerkingsverband zaken te regelen bij RVO. Voor andere projectdeelnemers dan de penvoerder is dit formulier niet van toepassing. Let op dat het formulier ondertekend is, anders is de machtiging niet geldig.

Na uw aanvraag

Voor de DEI+ geldt ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’. Als het budget op is, stopt de regeling. Zorg dat uw aanvraag volledig is ingevuld, anders kunnen we deze niet behandelen. Aanvragen worden behandeld in volgorde van datum compleetheid.

U ontvangt een subsidiebeschikking. Daarin staan de details over de betaling. Ook staat erin welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt.

Op mijn.rvo.nl kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen. Ook kunt u hier een vaststelling aanvragen.

Uw vaststelling direct regelen

Voortgang van uw aanvraag

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt uw project langer dan 12 maanden? Dan dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Zowel een rapportage voor RVO als een openbare voortgangsrapportage waarin u de opgedane kennis en ervaringen deelt. De data waarop u dit moet doen, staan in uw beschikking.

Als uw project wijzigt

U krijgt subsidie voor een (meerjarig) project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

Op mijn.rvo.nl vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.