Service menu right

DEI+: Energie-innovatie

Wilt u als ondernemer/eindgebruiker investeren in een energie-innovatie, alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie - DEI+.

Het subthema Energie-innovatie ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies richting 2030. 3 typen projecten komen in aanmerking voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie - DEI+:

 • projecten die energie besparen (energie-efficiëntie)
 • projecten die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen stimuleren
 • projecten die gaan over energie-infrastructuur

Budget

Subsidiebudget DEI+ Energie-innovatie

ProgrammalijnPeildatumBudgetVerleendIn behandelingBeschikbaar
Energie-innovatie11-11-2019€ 35.000.000€ 11.907.068€ 23.990.898€ 0


Het budget is overtekend. U kunt nog wel subsidie aanvragen, maar mogelijk keuren we niet alle aanvragen goed.

Energie-efficiëntie

Bij projecten rond energie-efficiëntie gaat het erom dat de onderneming die subsidie aanvraagt zelf door de investering minder energie gaat verbruiken (binnen het productieproces).

Hernieuwbare energiebronnen

Bij projecten op het gebied van hernieuwbare energie gaat het om investeringen in de volgende hernieuwbare energiebronnen:

 • windenergie
 • zonne-energie
 • aerothermische (warmte in de omgevingslucht)
 • hydrothermische (warmte in het oppervlaktewater)
 • geothermische energie en energie uit de oceanen
 • waterkracht
 • biomassa
 • stortgas
 • gas van rioolzuiveringsinstallaties
 • biogas

Energie-infrastructuur

Infrastructuur voor de industrie valt onder het subthema CO2-reductie industrie. Een kaart van de steungebieden vindt in de download van ec-europe-eu.

Voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden, afwijzingsgronden en aandachtspunten. De uitgebreide voorwaarden voor deze subsidie verschillen per onderdeel. U leest daar alles over in de handleiding.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen vanaf 21 februari 2019 9:00 uur tot en met 7 januari 2020 17:00 uur. Vraag Energie-innovatie - DEI+ aan

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder de subsidie Hernieuwbare energie? Op mijn.rvo.nl kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen of een vaststelling aanvragen.