Service menu right

DEI+: Flexibilisering van het elektriciteitssysteem, pilots

Investeert u als ondernemer/eindgebruiker in een innovatie voor flexibilisering van het elektriciteitssysteem? En doet u dat alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie - DEI+.

Het thema Flexibilisering van het elektriciteitssysteem ondersteunt pilotprojecten die op een optimale en kostenefficiënte manier de flexibiliteit van het energiesysteem vergroten. Dit is van groot belang vanwege het groeiende aanbod van hernieuwbare energie. Hierdoor wordt de balans tussen vraag en aanbod steeds belangrijker om de leveringszekerheid in 2030 en verder te waarborgen. Voor dit thema komen de volgende mogelijkheden in aanmerking:

  • stimulering van opslag en conversie van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit
  • stimulering van flexibele vraag naar elektriciteit
  • stimulering van CO2-vrij regelbaar vermogen
  • flexibiliteit van de elektriciteitsnetten voor transport en distributie van elektriciteit
U kunt geen subsidie meer aanvragen voor kortlopende projecten. Tot 7 januari 2020 kunt u wel een aanvraag doen voor langdurige projecten.

Budget

DEI+ Flexibilisering elektriciteitssysteem

ProjectsoortLooptijdBudget
Kortlopende projectengesloten€ 21,1 miljoen
Meerjarige projecten1 aug t/m 7 jan 2020€ 12,5 miljoen

Stand van zaken

ProgrammalijnPeildatumTotaalbudgetVerleendIn behandelingBeschikbaar
Meerjarige projecten11-11-2019€ 12.500.000€ 0€ 750.584€ 11.749.416

Grootschalige opslag en conversie

Binnen dit thema wordt expliciet gezocht naar projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van groene waterstof (productie van waterstof uit hernieuwbare energie door middel van elektrolyse). Andere opslagmethoden die nog verder van de markt afstaan maar wel kansrijk zijn, kunnen ook onder dit DEI+-thema worden opgevoerd. Te denken valt aan bepaalde typen batterijen of “power-to-x”. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om ammoniak, mierenzuur, methanol of andere chemische componenten.

Projecten op het gebied van zogenaamde blauwe waterstof en off-grid projecten vallen niet onder dit thema.

Voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden, afwijzingsgronden en aandachtspunten. De uitgebreide voorwaarden voor deze subsidie verschillen per onderdeel. U leest daar alles over in de handleiding.

Aanvragen

U kunt nog subsidie aanvragen voor Meerjarige projecten tot en met 7 januari 2020. Vraag Flexibilisering van het elektriciteitsysteem - DEI+ aan

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder de subsidie Hernieuwbare energie? Op mijn.rvo.nl kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen of een vaststelling aanvragen.