Service menu right

DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Tijdelijk gesloten

Investeert u als ondernemer en/of eindgebruiker in een innovatie voor aardgasloze woningen, wijken en gebouwen? En doet u dat alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie - DEI+.

De indieningstermijn voor aanvragen voor dit thema is gesloten. U kunt geen aanvraag meer doen.

Aardgasloos-ready maken van woningen

In de komende jaren moeten 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasloos gemaakt worden. In voorbereiding hierop kunnen woningen al aardgasloos-ready worden gemaakt. Aardgasloos-ready betekent dat woningen qua bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor verwarming, warm tapwater en koken gereed zijn voor afkoppeling van het aardgasnet en aansluiting op een alternatieve energie-infrastructuur. Die afkoppeling van het aardgasnet en koppeling aan de nieuwe energie-infrastructuur kan later zonder grote inspanningen en overlast voor bewoners plaatsvinden.

Prototypes

Dit thema ondersteunt projecten waarin binnen één jaar prototypes van enkele of meer innovatieve producten en diensten ontwikkeld worden, die bijdragen aan:

  • de transitie naar aardgasloze woningen en gebouwen, met een bijbehorende energie-infrastructuur in aardgasloze wijken tegen zo laag mogelijke kosten;
  • het handhaven en zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit in de woning, het gebouw of de wijk;
  • het versnellen van het op grote schaal aardgasloos of aardgasloos-ready maken van woningen en gebouwen.

Typen producten en diensten

Dit ondersteunt projecten die zich, naast de bovengenoemde doelen, richten op tenminste één van de 3 onderstaande typen producten of diensten:

  • integrale producten gemaakt van bestaande basisproducten en componenten die snel en seriematig in woningen, gebouwen en wijken kunnen worden toegepast
  • gestandaardiseerde totaalpakketten waarmee (combinaties van) woningen, gebouwen en energie-infrastructuur in een wijk aardgasloos kunnen worden gemaakt
  • hulpmiddelen en instrumenten die het aardgasloos maken van woningen, gebouwen en wijken vereenvoudigen en goedkoper maken en die hinder bij bewoners wegnemen

Budget

Stand van zaken  22-07-2019

 ThemaBudgetVerleend
In behandeling
Beschikbaar
ProgrammalijnAardgasloze woningen, wijken en gebouwen€ 7.450.000€ 487.834€ 1.745.952€ 5.216.214       
SubthemaAardgasloos maatschappelijk vastgoed€ 3.910.000-€ 82.500     € 3.827.500

Voorwaarden

De uitgebreide voorwaarden voor deze subsidie verschillen per onderdeel. U leest daar alles over in de handleiding.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen vanaf 1 april 2019 9:00 uur tot en met 13 augustus 2019 17:00 uur. Vraag Innovaties aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen - DEI+ aan

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder de subsidie Hernieuwbare energie? Op mijn.rvo.nl kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen of een vaststelling aanvragen.