Service menu right

DEI+: Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking

Investeert u als ondernemer/eindgebruiker in een innovatie om grootschalig opgewekte elektriciteit uit zon- en/of windenergie ruimtelijk goed in te passen? En doet u dat alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie DEI+.

De energietransitie krijgt komende jaren een steeds groter effect op de omgeving. Naarmate het aandeel hernieuwbare energie groeit, zal ook zal ook meer beslag op de ruimte leggen. Zonnepanelen en windmolens moeten ergens worden geplaatst. Hierdoor worden de effecten op de omgeving steeds groter. Aandacht voor draagvlak, landschappelijke waarden, het optimaal benutten van de beschikbare ruimte en het voorkomen van hoge maatschappelijke kosten voor netaansluitingen moeten hierbij centraal staan.

Dit DEI+-thema ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten waarin innovatieve producten, uitvoeringsvormen en diensten ontwikkeld worden die bijdragen aan de opwekking van grootschalige duurzame elektriciteit met oog voor de bovengenoemde aandachtspunten. Er is een onderverdeling naar de volgende aandachtsgebieden:

  • land (niet zijnde gebouwde omgeving)
  • verkeersinfrastructuur, binnenwateren en bassins
  • zee
  • gebouwde omgeving

Bij demonstratieprojecten kunnen we subsidie geven voor de extra investeringskosten van de hernieuwbare-energie-opwekkingsinstallatie ten opzichte van het gangbare, minder milieuvriendelijke alternatief.

De aanvraag voor kortlopende projecten is gesloten. U kunt nog wel subsidie voor meerjarige projecten aanvragen tot 7 januari 2020 17:00 uur.

Budget

Budget per projectsoort

ProjectsoortLooptijdBudget
Kortlopende projectengesloten€ 5,1 miljoen
Meerjarige projecten1 aug 2019 t/m 7 jan 2020€ 4,5 miljoen

Stand van zaken

ProgrammalijnPeildatumBudgetVerleendIn behandelingBeschikbaar
Meerjarige projecten11-11-2019€ 4.500.000€ 0€ 864.750€ 3.635.250

Voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden, afwijzingsgronden en aandachtspunten. De uitgebreide voorwaarden voor deze subsidie verschillen per onderdeel. U leest daar alles over in de handleiding.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor meerjarige projecten tot 7 januari 2020 17:00 uur. Vraag Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking - DEI+ aan

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder de subsidie Hernieuwbare energie? Op mijn.rvo.nl kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen of een vaststelling aanvragen.