Voorwaarden Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorwaarden Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie

05-03-2020

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie - DEI+? U vindt alle voorwaarden en specifieke afwijzingsgronden in de Thema-omschrijvingen Pilot- en Demoprojecten CO2-reductie 2020 - DEI+.

Aanvullende informatie over de aanvrager van DEI+subsidie en aandachtspunten waar u rekening mee houdt bij het aanvragen van DEI+ leest u hieronder.

Thema-omschrijvingen

Het Ontwerp van het Klimaatakkoord heeft een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990. Doel van deze subsidiemodule is het ondersteunen van pilot-en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in 2030.

Deze thema-omschrijvingen geeft u alle informatie die u nodig heeft voor uw aanvraag.

Wie is de subsidieaanvrager?

Aanvrager van DEI+subsidie is wanneer het een demo betreft in ieder geval een investeerder die eigenaar is en blijft van hetgeen waarin wordt geïnvesteerd. Hij/zij heeft het energetisch en financieel voordeel van de besparing. Dit betekent dat als een ontwikkelaar een nieuwe innovatieve techniek of product of combinatie van technieken of producten wil demonstreren, hij een zogenoemde eerste toepasser in de markt moet zoeken.

Die moet willen investeren in deze techniek of dit product. De toepasser heeft het energetisch en financieel voordeel en kan DEI+-subsidie aanvragen voor een demonstratieproject. De ontwikkelaar kan samen met de investeerder subsidie aanvragen als er binnen het project nog experimentele ontwikkeling plaatsvindt.

Hieronder voorbeelden die als pilotproject passen binnen de DEI+, dus geen demonstratieproject kan zijn:

Voorbeeld: opslagtechnologie

In een project wordt een nieuwe opslagtechnologie voor elektriciteit geïntroduceerd. De opslagtechnologie wordt toegevoegd aan een gebouw dat al zonnepanelen op het dak heeft liggen. Doel van de opslag is het verminderen van de terug-levering van elektrische energie aan het net.

In dit project wordt niet meer duurzame energie geproduceerd dan voorheen en de installatie wordt niet efficiënter. Daarmee voldoet het project niet meer aan de demonstratiedoelstellingen van de DEI+, maar kan die wel als pilotproject worden ingediend.

Voorbeeld: besparing elders in de keten

Besparing en/of efficiency moet plaatsvinden binnen het project. Ofwel als een innovatie gericht op bijvoorbeeld transport, niet binnen het project, maar elders in de keten leidt tot bijvoorbeeld minder transportbewegingen (=besparing), dit niet wordt gezien als besparing binnen het project. De innovatie past dan niet als demonstratieproject binnen de DEI+, maar wel als pilotproject.

Aandachtspunten DEI+ aanvragen

Onderbouwde business case van belang

Beschrijf hoe de technologie bijdraagt aan economische (groene) groei en onderbouw dit ook. Een kansrijke innovatie heeft niet alleen een aantrekkelijke business case voor de ontwikkelaar. Dat moet het ook zijn voor de eindgebruiker/klant. Noem hierbij ook de partij die de technologie in de markt gaat zetten. En welke toegevoegde waarde de innovatie heeft voor de Nederlandse economie.

Tot ingebruikname

Voor demonstratieprojecten voor hernieuwbare energie geldt dat u geen investeringssubsidie meer ontvangt op het moment dat u het apparaat in gebruik neemt. Vanaf dat moment is er namelijk mogelijk exploitatiesubsidie van toepassing. Die twee mogen niet samenlopen. Dit betekent dat alle kosten ná ingebruikname binnen de DEI+ niet subsidiabel zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan monitoringskosten en testkosten in de gebruiksfase.

Voor de investering benodigde loonkosten tellen mee

In het demonstratiegedeelte van de projectbegroting kunnen geen loonkosten worden opgevoerd. Wel komen bijkomende (loon-)kosten ten opzichte van de referentie in aanmerking. De (loon-)kosten moeten rechtstreeks verband houden met de investering. Ze moeten op de balans worden geactiveerd. Voor de investering geldt dat het een blijvende installatie/machine moet zijn (géén prototypes).

Bij demonstratieprojecten: voer een referentie-investering op

Er is subsidie beschikbaar over de meerkosten van een investering. Voer daarom een reële referentie-investering op: de kosten van een realistisch minder milieuvriendelijk alternatief voor de opgevoerde investering. Een nul-referentie wordt niet geaccepteerd. Omdat er functioneel altijd wel een product of proces bestaat dat in de plaats kan treden van de bedoelde (duurzame) investering. Kijk daarom of er iets bestaat wat functioneel hetzelfde doet.
Een zeldzame uitzondering is een aanvullende investering die wordt toegevoegd aan een bestaand systeem. Zelf levert die geen energie. Hierdoor wordt de opbrengst hoger of verliezen beperkt. In dat geval kunt u de hele investering wel opvoeren.

Regel private financiering goed en op tijd

De financiering van het eigen aandeel moet aantoonbaar geregeld zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend. Lees op Financiering subsidieproject hoe RVO de financiering van de eigen bijdrage in het project toetst.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.