Service menu right

DHI-subsidieregeling

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie, product of dienst? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien interessant voor u.

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemers om succesvol internationaal te ondernemen in alle landen, behalve als er internationale sancties gelden. In ontwikkelingslanden draagt het ministerie hiermee positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling. DHI draagt ook bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

Voor wie?

DHI richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten. Met de mkb-toets ziet u of u een mkb-ondernemer bent.

Grotere ondernemingen kunnen in een samenwerkingsverband met een Nederlandse mkb-onderneming (penvoerder) in aanmerking komen voor DHI.

DHI staat open voor bedrijven uit alle sectoren die staan ingeschreven bij de KVK, behalve bedrijven;

  • zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij ondernemers met privévermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf. Deze bedrijven zijn onvoldoende gewaarborgd in het buitenland. Het gaat hierbij om een eenmanszaak, Vennootschap onder firma (vof), Commanditaire vennootschap (cv) of een maatschap.
  • waarvan de activiteiten op de FMO-uitsluitingslijst staan.

We geven geen subsidie voor steenkolenprojecten. Of voor projecten gericht op de exploratie en ontwikkeling van nieuwe voorraden olie en gas in het buitenland.

Quickscans

Heeft u een concreet plan? Dan kunt u het hele jaar door een quickscan indienen. Zo toetsen wij of uw idee binnen de DHI-regeling past. Op basis van ons advies besluit u of u een aanvraag indient. De quickscans vindt u onder Downloads.

Budget

Het beschikbare budget in 2020 is € 4 miljoen voor DGGF-landen en € 5 miljoen voor de overige landen.

De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 zijn.
De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is dit € 100.000.

Aanvragen

U kunt van 15 januari tot en met 31 december 2020, 17:00 uur een aanvraag indienen op mijn.rvo.nl. Daar vindt u alle formulieren die u meestuurt met uw aanvraag en informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag.

Aanvraagproces

Het aanvraagproces bestaat uit een aantal stappen. Nadat u de quickscan heeft ingediend, ontvangt u een advies of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met dit advies ontvangt u een code. Met deze code kunt u een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl.

Projectuitvoering DHI

Voert u een project of studie uit onder de DHI-regeling? Of wilt u een project of studie afronden? U vindt de benodigde formulieren en documenten op mijn.rvo.nl.

Projectuitvoering DHK

Voert u een demonstratieproject of haalbaarheidsstudie uit onder de DHK-regeling (voorganger van DHI)? Of wilt u het project of de studie afronden? Lees meer over de benodigde formulieren, documenten en wet- en regelgeving.

Wet- en regelgeving DHI

Inspiratie opdoen?

Hoe maken andere ondernemers gebruik van de DHI-regeling? Lees hun ervaringen en tips.

Óf bekijk de video over succesvolle demonstratieprojecten van Bird Control Group.

Veelgestelde vragen

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen over de DHI-regeling.