DHI-subsidieregeling | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

DHI-subsidieregeling

10-02-2021

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie, product of dienst? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien interessant voor u.

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemers om succesvol internationaal te ondernemen in alle landen, behalve als er internationale sancties gelden. In ontwikkelingslanden draagt het ministerie hiermee positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling. DHI draagt ook bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

Update coronacrisis

Wilt u een nieuwe DHI-aanvraag indienen of loopt uw DHI-project vertraging op vanwege de coronamaatregelen? Bekijk onze veelgestelde vragen en lees hoe wij met deze situaties omgaan.

Voor wie?

DHI richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten. Met de mkb-toets ziet u of u een mkb-ondernemer bent.

Grotere ondernemingen kunnen in een samenwerkingsverband met een Nederlandse mkb-onderneming (penvoerder) in aanmerking komen voor DHI.

DHI staat open voor bedrijven uit alle sectoren die staan ingeschreven bij de KVK, behalve bedrijven;

  • zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij ondernemers met privévermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf. Deze bedrijven zijn onvoldoende gewaarborgd in het buitenland. Het gaat hierbij om een eenmanszaak, Vennootschap onder firma (vof), Commanditaire vennootschap (cv) of een maatschap.
  • waarvan de activiteiten op de FMO-uitsluitingslijst staan.

We geven geen subsidie voor steenkolenprojecten. Of voor projecten gericht op de exploratie en ontwikkeling van nieuwe voorraden olie en gas in het buitenland.

Quickscans

Heeft u een concreet plan? Dan kunt u het hele jaar door een quickscan indienen. Zo toetsen wij of uw idee binnen de DHI-regeling past. Op basis van ons advies besluit u of u een aanvraag indient. De quickscans vindt u onder Downloads. U stuurt deze per e-mail naar: dhi_quickscan@rvo.nl.

Budget

Het beschikbare budget in 2021 is € 4 miljoen voor DGGF-landen en € 4 miljoen voor de overige landen.

De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 zijn.
De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is dit € 100.000.

Aanvragen DHI

U kunt op mijn.rvo.nl subsidie DHI aanvragen vanaf 15 januari 2021 tot en met 31 december 2021, 17:00 uur, zolang er budget beschikbaar is.  U logt in met eHerkenning niveau 1 of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Het aanvraagproces DHI bestaat uit 2 stappen. Zo moet u eerst een quickscan indienen. U ontvangt dan een advies of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met dit advies ontvangt u een code. Met deze code vraagt u de DHI-regeling aan. Lees hoe u een aanvraag DHI doet en welke bijlagen u meestuurt.

Na uw aanvraag DHI

Wij beoordelen uw aanvraag. Komt uw aanvraag in aanmerking voor subsidie? Dan kunt u beginnen met de uitvoering van uw project. U krijgt de subsidie uitbetaald via voorschotten. Na afloop van uw project dient u op mijn.rvo.nl een verzoek tot vaststelling en een eindrapportage in.

Lees meer op de pagina Na uw aanvraag: hier vindt u informatie over beoordeling van uw aanvraag DHI. Ook leest u hoe u voortgangsrapportages en eindrapportages DHI indient.

Inspiratie opdoen?

Hoe maken andere ondernemers gebruik van de DHI-regeling? Lees hun ervaringen en tips.

Óf bekijk de video's over succesvolle DHI-projecten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.