Service menu right

DHI-subsidieregeling

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren, investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien interessant voor u.

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemingen om succesvol internationaal zaken te doen in alle landen, behalve als er internationale sancties gelden. In ontwikkelingslanden draagt het ministerie hiermee positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling.

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Voor aanvragen die ná 1 oktober 2019 binnenkomen, kan RVO.nl niet garanderen dat de beslissing nog in 2019 wordt genomen. Natuurlijk zullen wij uw aanvraag zo spoedig mogelijk behandelen.

Voor wie?

DHI richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten. Met de mkb-toets ziet u of u een mkb-ondernemer bent.

DHI staat open voor bedrijven uit alle sectoren die staan ingeschreven bij de KVK, behalve bedrijven;

  • zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij ondernemers met privé-vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf.
  • waarvan de activiteiten op de FMO-uitsluitingslijst staan.
Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) en een maatschap.

Quickscans

Heeft u een concreet plan? Dan kunt u het hele jaar door een quickscan indienen. Zo toetsen wij of uw idee binnen de DHI-regeling past. Op basis van ons advies besluit u of u een aanvraag indient. De quickscans vindt u onder Downloads.

Budget

Het beschikbare budget in 2019 is € 4 miljoen voor DGGF-landen en € 5 miljoen voor de overige landen.

De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 zijn.
De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is dit € 100.000.

Aanvragen

Vanaf 15 januari 2019 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen op mijn.rvo.nl. Daar vindt u alle formulieren die u meestuurt met uw aanvraag en informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag.

Aanvraagproces

Het aanvraagproces bestaat uit een aantal stappen. Nadat u de quickscan heeft ingediend, ontvangt u een advies of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met dit advies ontvangt u een code. Met deze code kunt u een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl.

Projectuitvoering DHI

Voert u een project of studie uit onder de DHI-regeling? Of wilt u een project of studie afronden? U vindt de benodigde formulieren en documenten op mijn.rvo.nl.

Projectuitvoering DHK

Voert u een demonstratieproject of haalbaarheidsstudie uit onder de DHK-regeling (voorganger van DHI)? Of wilt u het project of de studie afronden? Lees meer over de benodigde formulieren, documenten en wet- en regelgeving.

Wet- en regelgeving DHI

Inspiratie opdoen?

Hoe maken andere ondernemers gebruik van de DHI-regeling? Lees hun ervaringen en tips.

Veelgestelde vragen

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen over de DHI-regeling.