DHI-subsidie aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

DHI-subsidieregeling

23-06-2021

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie, product of dienst? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien interessant voor u.

Let op: Het DHI-subsidieprogramma staat sterk in de belangstelling van het exporterende bedrijfsleven. Vanwege het groot aantal aanvragen voor ontwikkelde landen is het beschikbare budget voor die landen inmiddels bereikt. Aanvragen die vanaf nu worden ingediend, zullen we helaas moeten afwijzen op basis van het bereikte budgetplafond. Voor DHI-aanvragen op DGGF-landen is nog wel budget beschikbaar.

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemers om succesvol internationaal te ondernemen in alle landen, behalve als er internationale sancties gelden. In ontwikkelingslanden draagt het ministerie hiermee positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling. DHI draagt ook bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

Update coronacrisis

Wilt u een nieuwe DHI-aanvraag indienen of loopt uw DHI-project vertraging op vanwege de coronamaatregelen? Bekijk onze veelgestelde vragen en lees hoe wij met deze situaties omgaan.

Voor wie?

DHI richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten. Met de mkb-toets ziet u of u een mkb-ondernemer bent.

Grotere ondernemingen kunnen in een samenwerkingsverband met een Nederlandse mkb-onderneming (penvoerder) in aanmerking komen voor DHI.

DHI staat open voor bedrijven uit alle sectoren die staan ingeschreven bij de KVK, behalve bedrijven;

  • zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij ondernemers met privévermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf. Deze bedrijven zijn onvoldoende gewaarborgd in het buitenland. Het gaat hierbij om een eenmanszaak, Vennootschap onder firma (vof), Commanditaire vennootschap (cv) of een maatschap.
  • waarvan de activiteiten op de FMO-uitsluitingslijst staan.

We geven geen subsidie voor steenkolenprojecten. Of voor projecten gericht op de exploratie en ontwikkeling van nieuwe voorraden olie en gas in het buitenland.

Quickscans

Heeft u een concreet plan? Dan kunt u het hele jaar door een quickscan indienen. Zo toetsen wij of uw idee binnen de DHI-regeling past. Op basis van ons advies besluit u of u een aanvraag indient. De quickscans vindt u onder Downloads. U stuurt deze per e-mail naar: dhi_quickscan@rvo.nl.

Budget beschikbaar voor DGGF-landen

  • Het beschikbare budget in 2021 voor DGGF-landen is € 4 miljoen. Hiervoor kunt u nog een aanvraag indienen.
  • Het budget voor overige landen - ontwikkelde landen - is op. Aanvragen voor deze landen moeten wij hierdoor helaas afwijzen.

De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 zijn.
De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is dit € 100.000.

Aanvragen

U kunt subsidie DHI aanvragen vanaf 15 januari 2021 tot en met 31 december 2021, 17:00 uur, zolang er budget beschikbaar is. Momenteel is er alleen budget beschikbaar voor DGGF-landen

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Aanvraagproces

Het aanvraagproces DHI bestaat uit 2 stappen. Zo moet u eerst een quickscan indienen. U ontvangt dan een advies of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met dit advies ontvangt u een code. Met deze code vraagt u de DHI-regeling aan. Lees hoe u een aanvraag DHI doet en welke bijlagen u meestuurt.

Na uw aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag. Komt uw aanvraag in aanmerking voor subsidie? Dan kunt u beginnen met de uitvoering van uw project. U krijgt de subsidie uitbetaald via voorschotten. Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling en een eindrapportage in.

Lees meer op de pagina Na uw aanvraag: hier vindt u informatie over beoordeling van uw aanvraag DHI. Ook leest u hoe u voortgangsrapportages en eindrapportages DHI indient.

Direct regelen

Inspiratie opdoen?

Hoe maken andere ondernemers gebruik van de DHI-regeling? Lees hun ervaringen en tips. Óf bekijk de video's over succesvolle DHI-projecten.

Overzicht projecten

Op de website Aiddata.rvo.nl vindt u sinds 2016 alle DHI-projecten. Deze website biedt een totaaloverzicht van projecten die RVO uitvoert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en programma.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.