Aanvraagproces DHI-regeling | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aanvraagproces DHI-regeling

15-01-2021

U wilt subsidie aanvragen voor 1 van de 3 modules uit de DHI-subsidieregeling. Bekijk hoe u uw aanvraag voorbereidt en indient.

Let op: Het DHI-subsidieprogramma staat sterk in de belangstelling van het exporterende bedrijfsleven. Vanwege het groot aantal aanvragen voor ontwikkelde landen is het beschikbare budget voor die landen inmiddels bereikt. Aanvragen die vanaf nu worden ingediend, zullen we helaas moeten afwijzen op basis van het bereikte budgetplafond. Voor DHI-aanvragen op DGGF-landen is nog wel budget beschikbaar.

Voorbereiden van uw aanvraag

Heeft u een concreet plan voor een demonstratieproject, een haalbaarheidsstudie of een investeringsvoorbereidingsproject? Controleer of uw plan voldoet aan de criteria van de DHI-regeling.

Quickscan

U vult eerst een quickscan in en stuurt deze per e-mail naar: dhi_quickscan@rvo.nl. Wij laten u vervolgens binnen 2 weken weten of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Het advies is niet bindend, maar geeft wel een indicatie van de slagingskans bij het doorzetten van de aanvraag.

Bij het advies krijgt u een code. Deze heeft u nodig heeft om een aanvraag te doen voor DHI. Als uw project niet (voldoende) aansluit bij DHI, maar mogelijk wel in aanmerking komt voor andere ons bekende subsidies, schakelen wij onze collega's van het contactcenter in. Zij gaan voor u op zoek naar een alternatief.

Aanvragen

U kunt DHI aanvragen vanaf 15 januari 2021 tot en met 31 december 2021, 17:00 uur, zolang er budget beschikbaar is. Momenteel is er alleen budget beschikbaar voor DGGF-landen. U logt in met eHerkenning. Tot 1 juli 2021 kan dat voor DHI nog met niveau 1 of hoger.

Betrouwbaarheidsniveau eHerkenning gaat omhoog

Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO diensten op niveau eH2+ nodig om in te loggen voor DHI. Heeft u een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging? Dan moet u uw eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Houd rekening met een aanschaftijd van 1 tot 5 werkdagen.

Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.

Nog geen eHerkenning? Regel dan alvast een eHerkenningsmiddel met niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau eH2+. eHerkenning vraagt u aan voor minimaal een jaar.

Wilt u vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk een aanvraag indienen? Dan heeft u een RVO-inlog nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst een RVO-inlog aan.

Uw aanvraag direct regelen

Aanvrager, deelnemer en penvoerder

U kunt als individueel bedrijf of als samenwerkingsverband van bedrijven een aanvraag indienen. De aanvrager is het bedrijf dat de aanvraag indient. Bij een samenwerkingsverband is de aanvrager ook penvoerder. De overige bedrijven zijn deelnemers. Zij moeten bij een aanvraag de penvoerder machtigen om namens hen op te treden. Doet u de aanvraag als penvoerder van een samenwerkingsverband? Dan kunt u de volledige procedure nalezen in het volgende document.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Deze vindt u op mijn.rvo.nl. Voor een aantal landen moet u de Engelstalige formulieren gebruiken. Verderop deze pagina ziet u voor welke landen dit geldt.

Alle aanvragen

Bij alle aanvragen horen de volgende bijlagen:

  • Projectplan
  • Projectbegroting en ingevuld activiteitenoverzicht
  • Verklaring de-minimissteun aanvrager/penvoerder* (niet van toepassing voor aanvragers in Caribisch Nederland)
  • Formulier ontwikkelingsrelevantie (als het doelland een DGGF-land is)
  • Cv's van alle in het project in te zetten experts

Lokale partner

Werkt u met een lokale partner? Dan stuurt u mee:

  • Intentieverklaring lokale partner (Letter of Intent), vormvrij

Hiermee geven partijen schriftelijk aan dat ze de intentie hebben om een bepaald besluit te nemen. Bijvoorbeeld een investering.

Is uw lokale partner een investerende overheidsorganisatie? En is het moeilijk om een intentieverklaring te krijgen? Leg dan uit waarom dit problemen geeft. Beschikt u over (beleids)stukken waaruit blijkt dat de overheidsinstantie belangstelling heeft in de specifieke technologie, of hiervoor budget beschikbaar stelt? Stuur deze dan ook mee.

Samenwerkingsverband

Bij een samenwerkingsverband stuurt u ook de volgende bijlagen mee:

  • Samenwerkingsovereenkomst (vormvrij)*
  • Aanmelding en machtiging deelnemer samenwerkingsverband* – van iedere deelnemer
  • Verklaring de-minimissteun* – van iedere deelnemer

Let op: de bijlagen waar een asterisk (*) achter staat zijn niet volledig zonder handtekening(en). De samenwerkingsovereenkomst en de intentieverklaring lokale partner zijn vormvrij, daarvoor bieden wij geen format aan.

In welke taal doet u uw aanvraag?

Voor een aantal landen kunt u de Nederlandse aanvraagformulieren gebruiken. Voor de landen hieronder gebruikt u de Engelstalige formulieren.

 

AfrikaAziëEuropaMidden-OostenNoord-AmerikaZuid-Amerika
AlgerijeBangladeshAlbaniëJemenVerenigde StatenBolivia
Burkina FasoChina (inclusief Taiwan)Bosnië en HerzegovinaLibanon Colombia
GhanaFilipijnenGeorgië  Peru
KeniaIndiaPolen   
LiberiaPakistan    
MalawiSingapore    
MaliSri Lanka    
MarokkoVietnam    
NigerZuid-Korea    
Sierra Leone     
Tanzania     
Tunesië     
Zambia     
Zimbabwe     

Na uw aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag. De beoordeling duurt maximaal 13 weken, maar wij streven ernaar dit zo snel mogelijk te doen. Komt uw aanvraag in aanmerking voor subsidie? Dan kunt u beginnen met de uitvoering van uw project. U krijgt de subsidie uitbetaald via voorschotten. Na afloop van uw project dient u op mijn.rvo.nl een verzoek tot vaststelling en een eindrapportage in.

Direct regelen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.