Service menu right

Aanvraagproces DHI-regeling

Welke stappen moet u nemen om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit DHI? En wat kunt u daarbij verwachten?

1. Idee

Heeft u een concreet plan voor een demonstratieproject, een haalbaarheidsstudie of een investeringsvoorbereidingsproject? Controleer of uw plan voldoet aan de criteria van de DHI-regeling.

2. Quickscan

U vult eerst een quickscan in en stuurt deze per e-mail naar: dhi_quickscan@rvo.nl. Hierna ontvangt u van ons een advies of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met dit advies ontvangt u een code die u nodig heeft om een aanvraag te doen voor DHI.

3. Aanvraag

U kunt vanaf 15 januari 2019 een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Daar staan alle benodigde formulieren. Voor uw aanvraag gebruikt u de code die u van ons heeft ontvangen bij het advies op uw quickscan.

U kunt als individueel bedrijf of als samenwerkingsverband van bedrijven een aanvraag indienen. De aanvrager is het bedrijf dat de aanvraag indient. Bij een samenwerkingsverband is de aanvrager ook penvoerder. De overige bedrijven zijn deelnemers. Zij moeten bij een aanvraag de penvoerder machtigen om namens hen op te treden.

DHI is een subsidieregeling op basis van 'first come first served'. Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. U kunt in aanmerking komen voor subsidie zolang er budget beschikbaar is. Er zijn 2 budgetten, 1 voor DGGF-landen en 1 voor overige landen.

Voor uw aanvraag heeft u een eHerkenningsmiddel (EH) niveau 1 nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze aan op www.eherkenning.nl.

Tijdens een DHI-aanvraag of -project kunt u 1 nieuwe aanvraag indienen. Dat betekent dat u niet meer dan 2 DHI-projecten tegelijkertijd heeft lopen.

4. Beoordeling

RVO.nl beoordeelt uw aanvraag. De beoordeling duurt maximaal 13 weken, maar wij streven ernaar dit zo snel mogelijk te doen. De beoordeling is op basis van de DHI-criteria.

5. Uitvoering

Komt uw aanvraag in aanmerking voor subsidie? Dan kunt u beginnen met de uitvoering van uw project. U krijgt de subsidie uitbetaald via voorschotten. U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

6. Afsluiting

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling en een eindrapportage in via mijn.rvo.nl.