Na uw aanvraag voor DHI-subsidie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Na uw aanvraag voor DHI-subsidie

10-08-2020

U heeft een aanvraag gedaan voor DHI-subsidie. Wij beoordelen uw aanvraag. Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurt en wat wij nog van u verwachten.

Beoordeling

Voor de DHI-subsidieregeling geldt 'wie het eerst komt, het eerst maalt' Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. U kunt in aanmerking komen voor subsidie, zolang er budget beschikbaar is.

Er zijn 2 budgetten: 1 voor de zogenoemde DGGF-landen (ontwikkelingslanden en opkomende markten die vallen onder het Dutch Good Growth Fund) en 1 voor overige landen. Tijdens een DHI-aanvraag of -project kunt u 1 nieuwe aanvraag indienen. U voert dus niet meer dan 2 DHI-projecten tegelijkertijd uit.

Wij beoordelen uw aanvraag aan de hand van formele en inhoudelijke criteria. U ontvangt binnen 13 weken onze beslissing.

Beslissing, uitbetaling en uitvoering project

Bij een positief besluit, ontvangt u een subsidiebeschikking met de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger. U kunt nu beginnen met de uitvoering van uw project. We betalen de subsidie uit via voorschotten. Hiervoor hoeft u geen aanvraag te doen. Op mijn.rvo.nl kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen. Ook kunt u hier een vaststelling aanvragen.

Direct regelen

Voortgang van uw aanvraag

Bij deze subsidie vragen wij u om over de voortgang te rapporteren. Afspraken hierover staan in de beschikkingsbrief. Als uw project wijzigt, moet u dat aan ons doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u ons vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project). Neem voor het doorgeven van wijzigingen contact op met uw DHI-adviseur en vul het wijzigingsformulier in op mijn.rvo.nl.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project of studie, dient de aanvrager of penvoerder binnen 13 weken een verzoek tot vaststelling en een eindrapportage in. Vervolgens ontvangt de aanvrager binnen 13 weken bericht. Is aan alle eisen van het project of de studie voldaan, dan wordt het resterende subsidiebedrag uitbetaald. Is dat niet het geval? Dan kan het zijn dat er met terugwerkende kracht op de subsidie gekort wordt. In alle gevallen neemt de DHI-adviseur het traject met u door voordat het formeel wordt afgesloten.

De minimale voorwaarden waaraan uw eindrapportage over het project moet voldoen, vindt u in de volgende documenten:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.