Service menu right

Projectuitvoering DHK

Gesloten

De regeling DHK is de voorloper van de regeling DHI. Voert u een demonstratieproject of haalbaarheidsstudie uit met steun van de DHK-regeling? Of wilt u het project of de studie afronden? Hier vindt u alle benodigde formulieren en documenten voor de regeling DHK.

Voortgangsrapportage

Bij demonstratieprojecten met een looptijd van meer dan een jaar en bij haalbaarheidsstudies vragen wij u om over de voortgang te rapporteren. U kunt voor uw rapportage het Formulier Voortgang Verslag bij meerjarig project gebruiken.

Formulier wijziging

Voor sommige wijzigingen moet u vooraf toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project. Bekijk uitleg over het Formulier wijziging in project, uitvoering en/of organisatie.

Subsidievaststelling na afloop project

De penvoerder van het consortium dat een demonstratieproject of haalbaarheidsstudie uitvoert, moet binnen 13 weken na de einddatum van het project een aanvraag subsidievaststelling indienen.

In dit formulier staat welke bijlagen u mee moet sturen.

Heeft u subsidie gekregen voor het demonstreren van hardware, dan voegt u ook een verklaring hardware toe bij uw aanvraag. In deze verklaring geeft u als penvoerder aan wat er met de hardware is gebeurd na afloop van het demonstratieproject.

Wet- en regelgeving

De juridische spelregels voor de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (DHK) zijn vastgelegd in de volgende publicaties. De regeling valt onder het Kaderbesluit subsidies van het ministerie van Economische Zaken.

  • Staatscourant nr. ENV-2014.7559 Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 augustus 2014, nr. ENV-2014.7559, tot vaststelling van een additioneel subsidieplafond voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving.
  • Staatscourant nr. 21511: Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 21 juli 2014, nr. MinBuza-2014.361940 tot wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren 2012.
  • Staatscourant nr. 358183: Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 december 2013, nr. Minbuza-2013.345235 tot wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren 2012 met betrekking tot demonstratieprojecten.
  • Staatscourant nr. 27046: Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 23 september 2013, nr. MinBuza-2013.263133, tot vaststelling van een additioneel subsidieplafond voor de toepassing van de artikelen 3.1, 4.1 en 5.19 van de Subsidieregeling internationaal excelleren (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving).
  • Staatscourant nr. 10499: Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 22 april 2013, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling internationaal excelleren met betrekking tot de landen Rusland, Koeweit, Bahrein, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Saudi-Arabië, Singapore en Zuid-Korea.
  • Staatscourant nr. 6169: Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 1 maart 2013,  tot wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren en tot vaststelling van enkele subsidieplafond.
  • De subsidieregeling Internationaal Excelleren waarin staat voor wie en voor welke activiteiten subsidie wordt verleend.