Service menu right

Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport)

Tijdelijk gesloten

Uw vuilnisauto die rijdt op waterstof. Uw vloot bestelbusjes die rijdt op door uzelf opgewerkte zonne-energie. Heeft u ook zo’n transportoplossing met een lage of geen CO2-uitstoot? En bent u werkzaam bij een bedrijf, kennisinstelling of niet-gouvernementele organisatie? Kijk dan hieronder of u gebruik kunt maken van de subsidie Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport). Deze regeling loopt van 2017 tot 2021.

De DKTI-transport richt zich op het versnellen van de productontwikkeling in de gehele transportsector. Daarmee geeft de regeling invulling aan afspraken uit het Klimaatakkoord en de Duurzame Brandstofvisie. Daarin staan de klimaatdoelstellingen voor de lange termijn voor de sector verkeer en vervoer. De vervoerssector is goed voor 30% van de huidige CO2-uitstoot in de EU. Het Klimaatakkoord voorziet in een reductie van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.

DKTI-transport ondersteunt een breed scala aan projecten voor duurzaam vervoer waarvan de innovatie nog niet of nog maar pas op de markt is. Ook moeten projecten op de langere termijn levensvatbaar zijn. De regeling richt zich op transportoplossingen met een lage of geen CO2-uitstoot. En op thema's als elektrisch rijden en varen, rijden op waterstof, biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

Internetconsultatie

Vanaf 8 oktober kunt u meedoen met de internetconsultatie voor de regeling Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport). Voor de nieuwe ronde van de DKTI-transport bereidt het ministerie van IenW een wijziging voor. Er komt onder meer een nieuw onderdeel ‘Learning by Using’.

Bedrijven die samen kennis willen opdoen met de inzet van zero-emissie (ZE) vrachtwagens kunnen met Learning by Using subsidie krijgen voor een deel van de kosten voor experimentele ontwikkeling, voertuigen en tank- en laadinfrastructuur. O

U kunt tot met 5 november 2020 deelnemen aan de consultatie via internetconsultatie.nl.

Bekijk de introductiefilm van de DKTI. Deze video is gemaakt op basis van de bijeenkomst over de regeling met de stakeholders op 29 januari 2020.

Budget

De regeling DKTI-transport loopt van 2017 tot en met 2021. Jaarlijks stelt de Rijksoverheid het budget en de technologie- en innovatieopgaven vast en gaat er een tender open rond de verschillende thema’s.

De regeling is momenteel gesloten. U kunt geen aanvraag indienen. Naar verwachting wordt er in de loop van 2020 een nieuwe tender opengesteld. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Advies over projectidee

Bent u al bezig met een project waarvan u de mogelijkheden voor DKTI wilt verkennen? Gebruik dan het projectideeformulier. Op basis van het ingevulde formulier kunnen wij u gericht adviseren.

Voorwaarden

De overheid daagt ondernemers en kennisinstellingen uit om samen de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen. Dat kan door innovatieve technieken en oplossingen te bedenken, te ontwikkelen en te demonstreren in een praktijksituatie. De voorwaarden voor deze regeling worden bekend bij een nieuwe openstelling.

Aanvragen

U kunt momenteel niet aanvragen. Houd deze pagina in de gaten voor info over een nieuwe openstelling.

Na uw aanvraag

Heeft u eerder een subsidie DKTI-transport aangevraagd? Dan beoordelen wij uw aanvraag en sturen wij u een beslissing. Is die beslissing positief, dan ontvangt u regelmatig een voorschot. Ook heeft u een aantal verplichtingen. Hoe de beoordeling verloopt, wat uw verplichtingen zijn en wat u na uw aanvraag nog meer kunt verwachten, leest u op de pagina Beoordeling, voortgang en afronding van DKTI-projecten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.