Service menu right

Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport) 2017

Gesloten

De subsidieregeling Demonstratie klimaattechnologieën en - innovaties in transport (DKTI-transport) richt zich op het versnellen van de productontwikkeling in de transportsector. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen voor de eerste ronde van de DKTI-transport was 21 december 2017.

Om deze ronde lag de focus op:

  • demonstratieprojecten voor emissiearme vervoermiddelen van goederen en personen (N1, N2, N3 en M2) over de weg, die bijdragen aan de uitrol of het gebruik van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen uit hernieuwbare bronnen;
  • de ondersteuning van innovatieclusters: platforms die innovatie binnen verschillende brandstofsporen kunnen stimuleren door onder meer kennisdeling en die zich richten op de alternatieve brandstoffen waterstof, biobrandstoffen of elektriciteit in de sector transport en mobiliteit;
  • cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen.

Budget 2017

Het subsidieplafond voor de DKTI-transport voor 2017 was € 31.753.000. De verdeling van dit budget was als volgt:

Verdeling subsidiegeld 2017

ProjectenBudget
Proeftuin, experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsstudies experimentele ontwikkeling€ 18.100.000
Cofinanciering€ 12.753.000
Innovatiecluster€ 900.000

Resultaten 2017

In de eerste ronde DKTI-transport gingen in totaal 33 projecten van start:

  • 11 proeftuinprojecten
  • 6 projecten voor experimentele ontwikkeling
  • 1 haalbaarheidsstudie
  • 12 cofinancieringsprojecten
  • 3 innovatieclusters

De projecten zijn verzameld in het overzicht van de projecten DKTI-transport 2017. De informatie van deze projecten houden we actueel.

Uw aanvraag beheren

Heeft u de subsidie DKTI-transport 2017 aangevraagd en een positieve beslissing gekregen? Dan kunt u regelmatig een voorschot verwachten. Ook heeft u een aantal verplichtingen. Welke verplichtingen dat zijn en hoe het precies zit met de voorschotten, leest u op de pagina Beoordeling, voortgang en afronding van DKTI-projecten.

Wet-en regelgeving

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.