Service menu right

Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport) 2019

Gesloten

In 2019 zijn voor de subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en - innovaties in transport (DKTI-transport) projectvoorstellen ingediend voor proeftuin en experimentele ontwikkeling en voor cofinanciering, haalbaarheidsstudie en innovatiecluster.

De projectvoorstellen voor proeftuin en experimentele ontwikkeling vallen in de categorieën:

 • goederenvervoer over de weg
 • bussen
 • mobiele machines
 • mobiele machines, luchthaventerreinen
 • twee- en driewielers
 • vaartuigen

Projectvoorstellen binnen deze categorieën moesten uiterlijk op 19 juni 2019 worden ingediend, waarna deze door de adviescommissie zijn beoordeeld. De projectvoorstellen voor cofinanciering, haalbaarheidsstudie en innovatiecluster moesten uiterlijk op 4 september 2019 worden ingediend.

Budget 2019

Op 23 april 2019 is de tender voor 2019 gepubliceerd met een totaal budget van € 29,5 miljoen. Het budget is op 1 december met € 5 miljoen verhoogd zodat het totale budget uiteindelijk € 34,5 miljoen was.

Resultaten 2019

In totaal zijn 93 projectvoorstellen ingediend waarvan er 43 gebruik kunnen maken van deze regeling. In de overzichten op deze pagina ziet u om welke projecten het gaat per categorie:

 • twee- en driewielers
 • bussen
 • co-financiering
 • goederenvervoer
 • haalbaarheidsstudies
 • innovatieclusters
 • mobiele machnies
 • vaartuigen

In de categorie 'Mobiele machines, luchthaventerreinen’ doen geen projecten mee aan deze regeling.