Service menu right

Transacties DTIF-onderdeel Investeren

Op deze pagina vindt u de (voorgenomen) transacties binnen het DTIF-onderdeel Investeren.

Het Dutch Trade and Investment Fund publiceert elke voorgenomen overeenkomst uiterlijk 30 dagen voor ondertekening op deze website. Tijdens deze 30 dagen kunt u een zienswijze indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).