Service menu right

Voorwaarden en aanvragen DTIF Importeren

02-12-2019, 14:34

Importeert u goederen en wilt u verder groeien? Krijgt u de financiering niet rond met uw bank? Het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) ondersteunt import van Nederlandse ondernemers met garanties en leningen tot een maximum van € 15 miljoen.

Wat zijn de mogelijkheden?

DTIF ondersteunt Nederlandse importeurs om hun lokale leverancier(s) in DTIF landen voor te financieren. U kunt een financiering krijgen voor de inkoop van de handelsgoederen van uw lokale leverancier. Onder specifieke voorwaarden kunt u ook een financiering krijgen om uw lokale leverancier in het DTIF-land direct te ondersteunen in haar groei. Bijvoorbeeld voor lokale boeren die additioneel land, of machines moeten aankopen om aan uw vraag te blijven voldoen.

DTIF biedt onderstaande financieringsmogelijkheden:

 • Garanties aan EU-banken en lokale banken in DTIF landen: vindt uw bank of een lokale bank het risico op de financiering te hoog? DTIF kan een garantie verstrekken die eventuele verliezen op een lening beperkt. Doordat DTIF een deel van het risico overneemt (60%), is een bank sneller geneigd u een lening te verstrekken.
 • Lening aan de Nederlandse ondernemers: als een garantie niet mogelijk is dan kan DTIF ook zelf een directe lening aan u verstrekken.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een DTIF-financiering moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo bedraagt de financiering minimaal € 500.000 en maximaal € 15 miljoen en is de looptijd van de financiering maximaal 15 jaar. De rente of garantiepremie is marktconform waaronder de up-front fee van de DTIF lening of garantie van 1%.

Hierna vindt u een opsomming van de overige voorwaarden om aanspraak te maken op DTIF-importeren:

 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland en u heeft hier substantiële activiteiten. Dit betekent dat uw Nederlandse vestiging voldoende omzet en winst heeft met activiteiten in Nederland.
 • U importeert goederen uit een van de DTIF-landen. Dit zijn alle landen behalve de DGGF-landen.
 • U heeft een gedegen (internationale) track record en management informatiesysteem.
 • U blijft uw core business uitoefenen samen met een gerenommeerde toeleverancier uit een DTIF-land. U onderhoudt een actieve handelsrelatie met deze toeleverancier.
 • U voldoet aan het IMVO-kader voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. RVO.nl gebruikt hiervoor MVO-criteria die gebaseerd zijn op de OESO-richtlijnen en de IFC Performance Standards. Lees meer over het IMVO-beleid. Ook uw toeleverancier in het DTIF-land moet voldoen aan het IMVO-kader. Alleen leveranciers met een IMVO-certificering, of dit binnen een acceptabele termijn realiseren, komen in aanmerking voor deze financieringsvorm.
 •  U heeft een goed onderbouwd businessplan. U biedt zicht op terugbetaling van de lening. DTIF financiert alleen projecten die commercieel haalbaar zijn.
 •  Uw investering is ontwikkelingsrelevant. U levert een bijdrage aan de lokale groei van werkgelegenheid, de duurzame overdracht van kennis en vaardigheden, technologie en innovatie en/of het verbeteren van de lokale productie.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden van het DTIF-onderdeel Investeren? En denkt u dat uw project in aanmerking komt?

Doorloop dan de volgende stappen om financiering via het DTIF aan te vragen:

 1. Vul de QuickScan (pdf) in met uw concrete projectidee en mail deze naar klantcontact@rvo.nl.
 2. Een adviseur van RVO.nl neemt zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op en bespreekt met u de ingevulde QuickScan. Tijdens dit gesprek licht u uw projectplan toe. Onze adviseur beoordeelt of uw project haalbaar is onder DTIF en of het zin heeft om de aanvraagprocedure in gang te zetten.
RVO.nl behandelt aanvragen in volgorde van binnenkomst. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.