Service menu right

Energiebalancering en energietransitie (EIA)

Doet u investeringen in relatie tot energiebalancering en energietransitie? De fiscale Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt u interessante mogelijkheden, als u investeert in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. Er is onderscheid in specifieke en generieke investeringen.

De inzet van flexibele systemen die vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in balans kunnen brengen, wordt steeds belangrijker nu de opwekkingscapaciteit van wind- en zonne-energie snel toeneemt. Om die snelle ontwikkeling te ondersteunen, biedt de EIA nu ook mogelijkheden voor investeringen die gericht zijn op het balanceren van energie in de energie-infrastructuur.

In het kader van de energietransitie staan er in de regeling een aantal codes voor investeringen die het aardgasgebruik en de CO2-emissies verminderen en elektrificatie bevorderen.

Specifieke codes

Op het gebied van energiebalancering en energietransitie zijn de volgende specifieke investeringen op de Energielijst in ieder geval interessant:

Energiebalancering

 • Opslag van elektrische energie (260101)
 • Mobiele elektriciteitsvoorziening (260102)
 • Conversie van elektrische energie naar waterstof (Power to gas) (260201)
 • Conversie van elektrische energie naar warmte (Power to heat) (260301)
 • Opslag van duurzaam geproduceerde warmte (260302)
 • Intelligent lokaal energienetwerk (Smart Grid) (260401)
 • Netbalancering door actieve sturing van productie (260402)

Energietransitie

 • Elektrische ovens (270101)
 • Stoomrecompressie (270102)
 • Infraroodpanelen (270103)
 • Elektrische toestellen voor stoom- en thermische olieproductie (220104)
 • Waterstofbijmenging (270201)
 • Warmtenet (270202)
 • Koudenet (270203)
 • CO2-afvang voor permanente opslag (CCS) (270301)
 • Technische voorzieningen voor CO2-emissiereductie bij bestaande processen (270302)

Generieke mogelijkheden

Voor generieke investeringen kunt u gebruikmaken van de code:

 • Technische voorzieningen voor balanceren van energie in de energie-infrastructuur (460000)