Service menu right

Veehouderij en Energie-investeringsaftrek (EIA)

Doet u investeringen in relatie tot veehouderij? De fiscale Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt u interessante mogelijkheden, als u investeert in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. Er is onderscheid in specifieke en generieke investeringen.

Specifieke codes

Bij veehouderij zijn de volgende specifieke investeringen op de Energielijst in ieder geval interessant:

Energiebesparing

 • Energiezuinige ventilator (210306)
 • Isolatie bestaande constructies (210403)
 • Verwarmingsysteem voor bestaande pluimveestallen (210110)
 • Warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers (210109)
 • LED-verlichtingssysteem voor bestaande gebouwen (210506)
 • LED-buis systeem voor bestaande gebouwen (210509)
 • Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel (210108)
 • Energie-efficiĆ«nte melkkoeling (220216)
 • Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties (220813)
 • Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij veestallen (210806)
 • Adiabatische luchtkoeling in stallen (210208)
 • Bandenspanning(regel)systeem voor landbouwvoertuigen (240906)
 • Gasgestookte hogedrukreiniger (221215)
 • Toerengeregelde vacuĆ¼mpomp voor melkwinningsinstallaties (221220)
 • Direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler (220115)
 • Direct gasgestookte condenserende boiler (210107)

Duurzame energie

 • Ketel of kachel gestookt met biomassa (251105)
 • Warmte- en koudeopslag in de bodem (251201)
 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (> 15 kW piekvermogen) (251102)
 • Accu voor opslag van duurzame elektriciteit (251118)
 • Zonnecollectorsysteem voor verwarmen (250101)
 • Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus (251110)

Generieke mogelijkheden

Voor generieke investeringen kunt u gebruikmaken van de volgende codes:
 • Energiebesparing in of bij bestaande of nieuwe gebouwen (310000 of 410000)
 • Energiebesparing bij bestaande of nieuwe processen (320000 of 420000)
 • Gebruik van duurzame energie (450000)