Energielijst | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energielijst

18-03-2021

De Energielijst wordt ieder jaar geactualiseerd. Er komen bedrijfsmiddelen bij en er gaan er enkele vanaf. De nieuwe Energielijst wordt meestal eind december in de Staatscourant gepubliceerd en is gebaseerd op de wettelijke uitvoeringsregeling.

De Energielijst bevat investeringen (bedrijfsmiddelen) die worden beschreven in 7 hoofdstukken:

  • Bedrijfsgebouwen (hoofdstuk A)
  • Processen (hoofdstuk B)
  • Transportmiddelen (hoofdstuk C)
  • Duurzame energie (hoofdstuk D)
  • Energiebalancering (hoofdstuk E)
  • Energietransitie (hoofdstuk F)
  • Energieadvies, maatwerkadvies en CO2-emissiereductieplan (hoofdstuk G)

Wilt u gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA)? Dat kan voor:

  • duidelijk omschreven investeringen (specifiek). Deze investeringen staan als bedrijfsmiddelen beschreven op de Energielijst.
  • maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren maar die niet op de lijst staan, kunt u onder een generieke code melden.
Voor een investering die u in 2021 heeft gedaan, gebruikt u de Energielijst 2021.

Specifieke codes

Specifieke codes zijn duidelijk omschreven bedrijfsmiddelen op de Energielijst, waaraan vaak technische eisen worden gesteld. De overheid wil immers alleen de beste energiebesparende maatregelen stimuleren. Vraag uw leverancier of een techniek aan de technische eisen voldoet.

Generieke codes

Doet u een investering die energiebesparing oplevert, maar die niet specifiek is omschreven op de Energielijst (specifieke code)? Dan kunt u deze investering misschien melden onder een generieke code.

In de Energielijst zijn per toepassingsgebied (gebouwde omgeving, industrie, transport en duurzaam) generieke codes omschreven met daarin eisen over de terugverdientijd. Voor een melding onder een generieke code dient u de terugverdientijd te berekenen met de formule en de energieprijzen die vermeld staan bij de generieke code van het betreffende toepassingsgebied.

Zoeken in de Energielijst en Milieulijst

Met de digitale zoektool kunt u snel zoeken in de Energielijst. U kunt zoeken op branche, doel, code, techniek of ander trefwoord. Op de webpagina van de zoektool vindt u overigens ook de brochure Energielijst (pdf).

Product voorstellen voor de Energielijst

Wilt u uw product geplaatst hebben op de Energielijst? Dan kunt u een voorstel indienen om de Energielijst aan te vullen of te wijzigen. U kunt tot 1 september 2021 voorstellen indienen voor de Energielijst 2022. Meer informatie vindt u op de pagina Product voorstellen voor de Energielijst.

Energie-investeringsaftrek aanvragen

Wilt u gebruikmaken van de EIA? Dien dan een melding van de energie-investering in via eLoket. Als u aan de voorwaarden voldoet en een EIA-verklaring ontvangt, dan kunt u het bedrag in deze verklaring toepassen in uw belastingaangifte.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.