Industrie en Energie-investeringsaftrek (EIA) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Industrie en Energie-investeringsaftrek (EIA)

18-12-2020

Doet u investeringen in relatie tot industrie? De fiscale Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt u interessante mogelijkheden, als u investeert in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. We maken onderscheid in specifieke en generieke investeringen.

Specifieke investeringen

Voor de industrie zijn in ieder geval de volgende specifieke investeringen op de Energielijst interessant:

  • Warmtepomp (code 221103)
  • Energiezuinige koelinstallatie (code 220212)
  • HR-elektromotor (code 220602)
  • Energiezuinige ventilator (code 220306)
  • Isolatie voor bestaande procesinstallaties (code 220409)
  • Systeem voor benutting van afvalwarmte (code 220814)
  • Appendages in persluchtinstallaties (code 220914)

Generieke mogelijkheden

Energiebesparing in het proces

Generiek komen projecten in aanmerking die energiebesparing in het proces stimuleren, maar niet specifiek in de Energielijst zijn omschreven. Denk aan projecten op het gebied van warmteterugwinning, isolatie of efficiencyverhoging.

Zowel voor de verbetering van bestaande processen (code 320000) als voor uitbreiding of nieuwbouw (code 420000) zijn er mogelijkheden. Om in aanmerking te komen voor EIA onder een van deze codes moet de investering tussen 5 en 15 jaar worden terugverdiend. Zowel de aanschafkosten als de voortbrengingskosten komen in aanmerking.

Het bedrijfsgebouw

Naast de genoemde procesmogelijkheden zijn er ook codes die gericht zijn op het energiezuiniger maken van uw bedrijfsgebouw. Ook op dit vlak zijn er zowel generiek als specifiek mogelijkheden. Zie hiervoor de pagina Duurzaam Bouwen.

Energietransitie

Op de pagina Energiebalancering en Energietransitie staan enkele specifieke codes die u kunt gebruiken voor investeringen die het aardgasgebruik en de CO2-emissies verminderen. Ook zijn er codes die elektrificatie bevorderen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.