Energie Transitie Faciliteit (ETF) aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energie Transitie Faciliteit (ETF)

10-12-2020

Met de Energie Transitie Faciliteit (ETF) wil het ministerie van Buitenlandse Zaken landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (de MENA-regio) ondersteunen bij hun overgang naar duurzamere energie. RVO is de uitvoerder van de ETF.

ETF-projecten richten zich op samenwerking op beleidsniveau. Nationale overheden kunnen advies en kennis inwinnen via ETF. Onze adviseurs bekijken welk instrument binnen of buiten RVO het beste bij het plan/voorstel/idee aansluit. Het doel van ETF is om het beleid en de stabiliteit van de energietransitie in de MENA-regio te verbeteren en te ondersteunen.

Voor wie?

 • Overheden en overheidspartners in de landen die betrokken zijn bij de energievoorziening in hun land, oftwel samenwerking tussen overheden;
 • Nederlandse diplomaten en personeel van lokale ambassades in MENA-landen.

Voorwaarden

De Energie Transitie Faciliteit (ETF) staat open voor projecten in de volgende landen:

 • Egypte
 • Jordanië
 • de Palestijnse Gebieden
 • Libanon
 • Algerije
 • Tunesië
 • Marokko
 • Mozambique
 • Tanzania

Aanvragen

U kunt uw voorstel indienen via het Engelstalige formulier Application Form Energy Transition Facility (ETF).

Uw aanvraag direct regelen

Samenwerking

ETF wil graag samenwerken met overheidspartners in de MENA-regio. Hierbij willen we:

 • de overvloed aan hernieuwbare energiebronnen gebruiken;
 • zorgen voor meer energiezekerheid in de toekomst door een bredere range aan hernieuwbare energiebronnen aan te spreken;
 • inspelen op de snelle bevolkingsgroei en de groeiende behoefte aan economische ontwikkeling. De energietransitie draagt hieraan bij;
 • voldoen aan de vereisten voor nationale en regionale ontwikkeling. Hierbij biedt ETF technische hulp bij de overgang naar hernieuwbare energie. Het doel is om hierbij de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen (Sustainable Development Goals, SDG)
 • vooral inzetten op SDG 7, SDG 10 en SDG 13.
 • bijdragen aan de oplossing van milieukwesties. Zoals het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen en andere schadelijke praktijken;
 • innovatie stimuleren en de rol van jongeren en vrouwen op het gebied van energietransitie te bevorderen;
 • wederzijds vertrouwen, samenwerking en een open en opbouwende dialoog tot stand brengen met de MENA-regio. Dit voor meer politieke en sociaaleconomische stabiliteit.

Achtergrondinformatie

De wereldbevolking blijft groeien. Hierdoor zijn we steeds meer afhankelijk van fossiele brandstoffen. De water- en energiebronnen in de MENA-regio raken echter langzamerhand uitgeput. Hierdoor zijn duurzame energie-oplossingen nodig.

De energietransitie kan een grote rol spelen in de economieën van de regio. Het huidige energiesyteem is vooral afhankelijk van niet-hernieuwbare energiebronnen. Met de energietransitie kan de regio overgaan naar een efficiëntere, koolstofarmere energiemix.

Op dit moment worden hernieuwbare energiebronnen nog weinig opgenomen in de plannen en programma’s van de verschillende landen in de regio. Als de regio hernieuwbare energie op grotere schaal gaat inzetten, kan dit grote besparingen en andere sociaaleconomische voordelen opleveren.

Overzicht ETF-projecten

Op de website Aiddata.rvo.nl vindt u sinds 2017 alle ETF-projecten. Deze website biedt een totaaloverzicht van projecten die RVO uitvoert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en programma.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.