Service menu right

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

Gesloten

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) helpt sportverenigingen en sportstichtingen met investeren in energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

De subsidieregeling is per 7 december 2018 17:00 uur gesloten voor nieuwe aanvragen. Per 1 januari 2019 gaat deze regeling EDS op in de nieuwe Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert deze subsidieregeling uit.

Realisatie en wijzigingen

De maatregel waarvoor u subsidie ontvangt, dient binnen een jaar na subsidieverlening te worden gerealiseerd. Hierop is geen uitstel mogelijk. Ontbindt of wijzigt u de overeenkomst voor de uitvoering voor of na subsidieverlening? Dan dient u dit te melden bij RVO.nl. Het wijzigen van de overeenkomst kan negatieve gevolgen hebben voor de subsidieverlening. RVO.nl zal bij wijzigingen doorgaans de aanvraag opnieuw in behandeling nemen of – indien toegekend - de verleende subsidie intrekken en terugvorderen.

Aanvragen

Gebruik voor het aanvragen van uw vaststelling het formulier Aanvraag Vaststelling subsidie (pdf) op mijn.rvo.nl.

EDS in de praktijk

Andere sportverenigingen en sportstichtingen maken al succesvol gebruik van de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.