Algemene voorwaarden Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties | RVO.nl

Service menu right

Algemene voorwaarden Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

02-11-2020

Sportverenigingen die zijn aangesloten bij NOC*NSF, of sportstichtingen - die de sportaccommodatie (deels) in eigendom hebben en die door de sportvereniging(en) gebruikt wordt - komen in aanmerking voor de subsidieregeling.

Subsidie voorwaarden en eisen

 • Bent u een sportvereniging en zelf geen eigenaar van de betreffende sportaccommodatie? Dan geldt dat u toestemming van de eigenaar heeft om de maatregel te realiseren.
  Bent u een sportstichting? Dan geldt dat ten minste een gedeelte van een sportaccommodatie uw eigendom is.
 • De energierekening van de betreffende sportaccommodatie wordt afgeschreven van uw bankrekening en niet van een ander.
 • De kosten van de investering worden afgeschreven van uw bankrekening en niet van een ander.
 • De subsidie voor een sportvereniging is 30% van de subsidiabele kosten en voor sportstichtingen is dit 15%.
  Het verschil in subsidiepercentage is vanwege de BTW-plicht van stichtingen.
 • De subsidiabele kosten zijn de aanschafkosten van de maatregel en let op: exclusief de arbeidskosten.
 • Subsidiabele kosten van minder dan € 3.000 komen niet in aanmerking.
 • De subsidie wordt éénmalig verhoogd met € 500 als u subsidie aanvraagt voor een maatregel die gebaseerd is op een energieadvies(rapport).
 • In een kalenderjaar wordt er slechts 1 keer subsidie verleend voor de aanschaf van eenzelfde maatregel.
  Voor maatregelen die van elkaar verschillen kunt u wel meerdere aanvragen doen.
  En er wordt in een jaar maximaal € 125.000 subsidie verleend.
 • Als een ander bestuursorgaan subsidie heeft verleend over dezelfde subsidiabele kosten dan brengen wij dit in mindering. Een ander bestuursorgaan is bijvoorbeeld een gemeente of provincie.
 • Er is alleen subsidie mogelijk voor de aanschaf van nieuwe installaties of apparatuur.
 • U dient de aanvraag in binnen 9 maanden na de datum van uw koopovereenkomst met de bouwer of leverancier.

Verplichte bijlagen aanvraag

 • Een kopie van de definitieve overeenkomst
  Stuur uw definitieve overeenkomst (dus geen vrijblijvende offerte) met de bouwer of leverancier van de maatregel mee met uw aanvraag. Hierin staat welke installatie of apparatuur er is aangeschaft.
 • Let op: zonder deze overeenkomst is uw aanvraag onvolledig. Het subsidiebudget wordt namelijk verdeeld op basis volgorde van indiening van volledige aanvragen.
 • Een kopie van de-minimisverklaring
  U mag als sportvereniging of -stichting niet werkzaam zijn in een van de sectoren die volgens artikel 1 van de de-minimisverordening is uitgesloten. Het gaat specifiek om de sectoren: visserij en aquacultuur, de primaire productie van landbouwproducten, verwerking en afzet van landbouwproducten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.