Service menu right

Energising Development (EnDev)

Het Energising Development Partnership programma (EnDev) geeft huishoudens, sociale instellingen en mkb-bedrijven in ontwikkelingslanden blijvend toegang tot moderne energietechnologieën en energiediensten. De projecten vinden plaats in 25 landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

Wereldwijd koken 2,9 miljard mensen nog met traditionele methoden. Dit heeft desastreuze gevolgen voor klimaat, ontwikkeling en gezondheid, vooral voor vrouwen en meisjes. Daarnaast bezitten ruim 1,2 miljard mensen geen toegang tot enige vorm van elektriciteit. Ze zijn aangewezen op vuile, vaak dure bronnen voor verlichting.

Wat doet EnDev?

EnDev ondersteunt de ontwikkeling van markten voor moderne energievoorzieningen, vooral in landelijke gebieden. Het gaat om hernieuwbare energie om (onder andere) te koken, voor verlichting en voor mobiele telefoons.

Onderdeel van EnDev is het opleiden en coachen van producenten en detailhandelaren van bijvoorbeeld energiezuinige kookovens en kleine zonne-energiesystemen. Ook steunt het programma de aanleg van elektriciteitsaansluitingen via mini-grids en netverdichting. Daarnaast stimuleert EnDev installaties voor de productie van biogas op huishoudelijk niveau.

Gericht op vraag en aanbod

Het programma richt zich op vraag en aanbod. Aan de vraagkant gaat het bijvoorbeeld om de ontwikkeling van financiële producten waarmee arme huishoudens energieproducten kunnen aanschaffen. Aan de aanbodkant gaat het om de kwaliteit en beschikbaarheid van deze energieproducten.

Wat heeft EnDev tot nu toe bereikt?

Sinds 2005 bereikte EnDev 15 miljoen particulieren, 31.000 kleine bedrijfjes en 18.000 klinieken en scholen. EnDev werkt samen met overheden, NGO’s en de private sector in 25 partnerlanden in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

EnDev overtrof haar oorspronkelijke doelen en in december 2017 kregen meer dan 19,2 miljoen mensen toegang tot elektriciteit  en verlichtingsapparatuur of verbeterde kooktechnologie. Sinds 2005 hebben meer dan 21.900 sociale instellingen en 41.300 bedrijven baat gehad bij de toegang tot moderne energiediensten. Bovendien zijn ongeveer 40.500 technici, producenten van huishoudelijke kooktoestellen en verkoopagenten opgeleid door EnDev.

Op de hoogte blijven

Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Geef uw e-mailadres en de voor u relevante thema’s (agrarisch, duurzaam, innovatief en/of internationaal ondernemen) aan ons door.

Achtergrond

EnDev is een samenwerkingsverband tussen Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Het management is in handen van de Duitse Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). RVO.nl doet dit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op www.endev.info.

Bekijk voor aanvullende informatie over EnDev de Engelstalige video 'Energising Development: Energy Access for All' op Youtube.