Service menu right

ERA-NET: Energiecall Solar

Gesloten

Dien een vernieuwend projectvoorstel in om de Europese zonne-energiesector te versterken. De tender Solar ERA-NET - Cofund II 2018 was open van 10 december 2018 t/m 18 februari 2019. Uw prepoposal moest zijn goedgekeurd om voor de subsidie in aanmerking te komen.

Deze regeling is gesloten.

SOLAR ERA-NET is het Europese netwerk van financieringsinstanties en actief in zonne-energie. Het netwerk bestaat uit 15 organisaties die gezamenlijk de tender ERA-NET Energiecall Solar II openden. Deze organisaties dagen u uit om uw innovatieve projectvoorstel in te dienen die de Europese zonne-energiesector verder kan versterken.

De 'preproposal' moest voor 2 oktober 2018 ingediend zijn bij Solar ERA-NET. Alleen projecten die in deze voorfase zijn goedgekeurd, komen voor deze tender voor Nederlandse deelnemers in aanmerking. Nederland doet mee aan vier onderwerpen voor zon-PV binnen deze tender:

  • Geavanceerde industriële PV-technologieën
  • Opkomende PV-technologieën
  • Gebouw- en infrastructuur-geïntegreerde PV
  • Bediening en analyse van PV-installaties

Budget

Subsidiebudget ERA-NET Energiecall Solar

Project

Subsidieplafond
2018

Tender ERA-NET Energiecall Solar
Nederlandse budget is 1 miljoen euro plus EU opslag

€ 22 miljoen


De subsidie is maximaal € 500.000 per project.

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Verder zijn de voorwaarden van de Programmalijn SolarERANet Tender 2018 van toepassing, zie Downloads. De Programmalijn bestaat uit:

  • Programmalijn 1: Zonnestroomsysteemcomponenten
  • Programmalijn 3: Fysieke integratie

De voorwaarden zijn dezelfde als die in de Urban Energy-programmalijnen.

Aanvragen

U kon de subsidie ERA-NET Energiecall Solar van 10 december 2018 tot en met 18 februari 2019 aanvragen via mijn.rvo.nl. U vindt hier alle informatie en formulieren die u nodig hebt om uw aanvraag voor te bereiden en in te dienen. Lever een volledig ingevuld begrotingsformulier aan samen met de 'Full Proposal' die u al eerder bij Solar ERA-NET Cofund heeft ingediend. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

U diende eerst uw 'preproposal’ te hebben gedaan bij Solar ERA-NET vóór 2 oktober 2018 16.00 uur CET. Alleen projecten die in deze voorfase zijn goedgekeurd, komen voor de tender in aanmerking.