Eureka e-Health call Zwitserland en Nederland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Eureka e-Health call Zwitserland en Nederland

26-04-2021

Nederland en Zwitserland lanceren een gezamenlijke e-Health call. De focus ligt op het stimuleren van innovaties die kinderen, maar ook hun familie en (in)directe verwanten, in staat stellen inzicht te krijgen in hun eigen gezondheid en bij te dragen aan gezondheidsonderzoek. Het gaat om kinderen in de basis- en/of middelbare schoolleeftijd.

Deze oproep voor projectvoorstellen sluit aan bij de gemeenschappelijke samenwerkingsambities op het terrein van gezondheid en zorg.

Voor wie?

Wij nodigen bedrijven, kennisinstellingen en publieke organisaties uit om gezamenlijk publiek-private R&D projectvoorstellen in te dienen die passen binnen de focus van deze oproep. U moet samenwerken met minimaal:

  • 1 bedrijf, 1 onderzoeksinstelling en 1 publieke organisatie in Nederland; en
  • 1 bedrijf, 1 onderzoeksinstelling en 1 publieke organisatie in Zwitserland.

Budget

De nationale overheden ondersteunen de projecten door specifieke nationale instrumenten. Financiering voor projectpartners is mogelijk als zij voldoen aan de regels en voorwaarden van hun eigen financieringsorganisaties. In Nederland stelt het TKI LSH (Health~Holland) voor deze call PPS-toeslag beschikbaar, die het eerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ontvangen voor het ondersteunen van publiek-private R&D-samenwerkingsprojecten. Voor de inzet van deze middelen door Health~Holland gelden de PPS-toeslag subsidievoorwaarden.

Het Nederlandse budget dat Health~Holland voor deze call beschikbaar stelt is  € 1 miljoen. Bedrijven en onderzoeksinstellingen krijgen 50% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het nationaal contactpunt voor Eureka in Nederland. Wij ondersteunen Health~Holland bij de uitvoering van deze call en voeren de communicatie met de deelnemende Eureka-partnerlanden.

Voorwaarden, projectevaluatie en -selectie

Het samenwerkingsproject en samenwerkingsverband moeten voldoen aan nationale en internationale voorwaarden. Voor de details bekijkt u de call tekst op de website van Health~Holland.

Health~Holland besluit over de inzet van de PPS-toeslagmiddelen. RVO heeft als Eureka-partner een ondersteunende rol in het aanvraagtraject en doet op verzoek van Health~Holland dienst als het loket voor indiening. Wij analyseren de Nederlandse voorstellen en leggen deze voor aan Health~Holland. Waar nodig schakelt Health~Holland een externe deskundige in voor aanvullend advies. Met deze informatie neemt Health~Holland de financieringsbeslissing en zet het PPS-toeslag in. Health~Holland beheert de projecten.

Indienen projectvoorstel

De oproep kent 2 fasen.

Fase 1: Geïnteresseerde consortia dienen uiterlijk 30 april 2021, 17:00 uur een project outline in bij RVO en Health~Holland. Uw voorstel stuurt u per e-mail naar niels.vanleeuwen@rvo.nl met een kopie aan tki@health-holland.com, met als onderwerp 'Project Outline Eureka e-Health call 2021'. Uw Zwitserse partners dienen de aanvraag in bij Innosuisse. Deze project outlines worden beoordeeld en van feedback voorzien.

Fase 2: Als uw project outline positief wordt ontvangen, krijgt u een uitnodiging voor het indienen van een full project proposal. Dit doet u via website van Eureka. De deadline voor indiening is 2 augustus 2021. In dit voorstel kunt u ook de terugkoppeling die het consortium ontvangen heeft meenemen, om uw voorstel waar nodig te verbeteren. Meer informatie over het indieningsproces van de full project proposals volgt binnenkort.

Meer weten?

Raadpleeg het B2match netwerk portal. Hier kunt u onder andere het webinar van 24 februari 2021 terugkijken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.