Service menu right

Eureka: cluster Euripides2 voor smart electronic systems

Euripides² is een EUREKA-clusterinitiatief dat de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten bevordert door gebruik te maken van geïntegreerde intelligente systemen op basis van microtechnologie.

Euripides² stimuleert iedere organisatie die zich bezighoudt met onderzoek naar technologie én applicaties. Euripides²-projecten richten zich op een breed scala aan geavanceerde elektronische systemen gebaseerd op miniaturisering, laag energieverbruik, connectiviteit met micro- en nanotechnologieën, interconnects en verpakking. De resultaten worden toegepast in verschillende sectoren, zoals biomedisch, transport, lucht- en ruimtevaart, energie, telecommunicatie, industriële procescontrole, multimedia en e-commerce.

Projectselectie en evaluatie

Om in aanmerking te komen voor een Euripides²-label is er een uitgebreide projectselectie en -evaluatie met verschillende fasen. Eerst dient u een Project Outline (PO-fase) in bij het Euripides² in Parijs. Bij voldoende kwaliteit volgt een uitnodiging voor het indienen van een Full Proposal (FP-fase). Bij een positieve evaluatie van het Full Proposal ontvangt het project het Euripides²-label.

Budget

In Nederland is er voor Euripides²-projecten in principe geen budget beschikbaar. In 2019 voert Euripides² wel een gezamenlijke call uit met het Eurekacluster PENTA. Voor PENTA-projecten is er via de Internationaal Innoveren-tender voor PENTA-projecten wel budget beschikbaar. Dus Nederlandse deelnemers in een Euripides²-project dat een co-label van PENTA heeft, kunnen wel gesubsidieerd worden.

Het budget voor de Internationaal Innoveren-tender voor PENTA-projecten van 2019 is € 10 miljoen. Het maximale budget per Nederlands consortium is € 4 miljoen. Bedrijven krijgen 35% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Het mkb krijgt een top-up van 10% en kennisinstellingen krijgen 50% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten.

Wanneer dient u in?

De gezamenlijke Euripides²/PENTA Call van 2019 heeft een sluitingsdatum voor de PO’s van 1 maart 2019. De sluitingsdatum voor de FPP’s is 21 mei 2019. De Internationaal Innoveren-tender voor PENTA-projecten opent op 2 mei 2019 en sluit op 23 mei 2019. Meer informatie over de voortgang van deze call vindt u op de website van Euripides².

Meer informatie

Heeft u vragen over deelname aan het programma? Dan kunt u terecht bij de adviseurs van Team IRIS van RVO.nl.